Enstitümüzden İki Yeni Program
Enstitümüz, bünyesinde bulunan doktora ve yüksek lisans programları ve bu programlarda görev yapan yaklaşık 150 öğretim üyesinin katkıları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun son kararları ile bu programlara Finansal Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programları da eklendi. Bu durum enstitümüz adına memnuniyet vericidir. Söz konusu programlara 2014-2015 eğitim yılı güz döneminden itibaren öğrenci alımlarına başlanacaktır. Finansal Ekonomi Tezli Yüksek Lisans programı özellikle finansal piyasalarda çalışmak isteyen öğrencilerimiz için iyi bir fırsat oluşturmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrencilerimizin başta bankacılık sektörü olmak üzere finansal kuruluşlarda kolaylıkla iş bulabileceklerine inanıyoruz. Zira ilgili programın müfredatı ve eğitim kadrosuna güveniyoruz. Öte yandan Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programının da, ülke olarak jeopolitik önemimizin her geçen gün biraz daha arttığı günümüzde, bu alanda kendini yetiştirmek isteyen kişiler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Üniversite mezunu sayısının giderek arttığı günümüzde, öğrencilerimiz öğrenim hayatlarını lisans eğitimi ile sınırlandırmamalı bunu yüksek lisans hatta bir sonraki basamak olan doktora ile taçlandırmalıdır. İş hayatına atıldıklarında aldıkları bu eğitimin kendilerine kazandırdıklarını gördükçe, yüksek lisans ve doktoralarının değerini daha iyi anlayabilecekler. Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak Finansal Ekonomi Tezli Yüksek Lisans ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programlarının üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerine ve Kütahya iline hayırlar getirmesini temenni ederiz. Faaliyetlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Sosyal Bilimler Enstitüsü, özveriyle çalışan akademik ve idari kadrosu ile üniversitemizin çıtasını yükseltmeye devam edecektir. Doç.Dr.Soner AKKOÇ Enstitü Müdürü
Sosyal Bilimler Dergisi
"SORUNLARI, İMKANLARI, FIRSATLARI VE TARİHİ İLE KÜTAHYA ÖZEL SAYISI" Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü, KÜTAHYA ilimizin sorunlarını, imkanlarını, fısatlarını ve tarihini ele alan bir özel sayı çıkartmaya karar vermiştir. ÖNEMLİ TARİHLER Makale Alım Başlangıç Tarihi 15.01.2014 Makale Alım Bitiş Tarihi 15.08.2014 Özel Sayının Elektronik ve Basılı Olarak Yayını Eylül 2014 MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN DERGİMİZİN YENİ YAYIN KOŞULLARI UYGULANACAKTIR.
Sosyal Bilimler Dergisi
"TURGUT ÖZAL ÖZEL SAYISI " 8.Cumhurbaşkanımız Turgut ÖZAL, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatına damga vurmuş ve önemli katkılar yapmış bir Devlet Büyüğümüzdür. Turgut ÖZAL'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemini yad etmek ve bu önemi geleceğe taşımak için Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü Turgut ÖZAL Özel Sayısı çıkartmaya karar vermiştir. ÖNEMLİ TARİHLER Makale Alım Başlangıç Tarihi 15.01.2014 Makale Alım Bitiş Tarihi 15.08.2014 Özel Sayının Elektronik ve Basılı Olarak Yayını Eylül 2014 MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN DERGİMİZİN YENİ YAYIN KOŞULLARI UYGULANACAKTIR.
Sosyal Bilimler Dergisi
"IV. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU 2013 (EYİ2013) ÖZEL SAYISI " Dumlupınar Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü tarafından gerçekleştirilmiş olan EYİ 2013 sempozyumu Dumlupınar Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu ilk uluslararası sempozyumdur. Bu önemden yola çıkarak Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü, sempozyum için özel sayı çıkartmaya karar vermiştir. Bu sempozyumda sunulmuş olan ve daha önce başka yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak için sunulmamamış olan bildiriler özel sayının değerlendirmesine alınacaktır. ÖNEMLİ TARİHLER Makale Alım Başlangıç Tarihi 15.01.2014 Makale Alım Bitiş Tarihi 15.08.2014 Özel Sayının Elektronik ve Basılı Olarak Yayını Eylül 2014 MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN DERGİMİZİN YENİ YAYIN KOŞULLARI UYGULANACAKTIR.
Grafik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencimizden Anlamlı Bir Başarı
Enstitümüz Grafik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa İpek, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından Çocuk Evlilikleri- Sonuçları- Çözüm Önerileri Sempozyumu nedeni ile düzenlenen "Çocuk Evlilikleri Afiş Tasarım Yarışması"nda Mansiyon ile ödüllendirildi. Yarışmaya 38 üniversiteden, 30 farklı bölümden 182 tasarım katıldı. Katılan çalışmalar jüri tarafından çok başarılı bulundu. Bu nedenle, jüri üyeleri; birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra, 12 adet mansiyon ödülünün verilmesini uygun buldu. Üniversitemiz Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa İpek tarafından hazırlanan afiş düzenlenen yarışmada mansiyon ödülüne layık görüldü. Grafik Tasarım Anabilim Dalı Başkanımız Doç. Dr. Levent Mercin, alınan bu tarz başarıların, akademik başarı sıralamasında üst sıralara doğru yükselen Üniversitemizin başarısına paralel olarak, bu başarımızın Grafik Tasarım alanında da sürdüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti. Mercin, başta öğrencimiz Mustafa İpek olmak üzere ders hocalarına da teşekkür etti.
İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencimizden Büyük Başarı
Enstitümüz İktisat Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşin Barut, Vergi Müfettişleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu "Demokrasinin Gelişmesinde Verginin Rolü" konulu makale yarışmasında Mansiyon Ödülü kazandı. Bu güzel başarı nedeniyle Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karaaslan Aysın Barut’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karaaslan yapmış olduğu açıklamada şunları belirtti: “Dumlupınar Üniversitesi olarak daima başarıya odaklanıyoruz. Ayşin Barut’un bu başarısı da Dumlupınar Üniversitesi’nin sahip olduğu vizyonun ve yüklendiği misyonun en güzel göstergesidir.” Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karaaslan yaptığı açıklamanın ardından Aysın Barut’a plaket ve Üniversitemizi sembolize eden altın anahtar takdim etti.  Törende, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Ramazan Kılıç da Ayşin Barut’u tebrik ederek onun bu başarısından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.
Etkinlikler
04
Ağustos
Ortak Dil Kardeşlik Afiş Yarışması
Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Poster Tasarım Yarışması  Yarışmanın Amacı ve Konusu: Bu yarışmanın amacı; insanlık tarihinde önemli bir yeri bulunan ve 30 Ağustos 1922'de yaşanan Dumlupınar Ruhu’nun; özgürlüğün, iradenin ve evrensel barışın sembolleştiği bir anlayışı, poster tasarım yarışması düzenleyerek gelecek kuşaklara aktarmak, yaşatmak ve görsel bir bellek oluşturmaktır. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar evrensel barışa giden yolu göstermesi ile abideleşmiştir. Dumlupınar'ın sembolü “Değerlerin el üstünde tutulması” mesajı ile tarihe kazınmıştır. Dumlupınar Üniversitesi bu bilinç ile yaşamaktadır. Yarışma Başvuru Formu İndir Yarışma Teknik Şartnamesi İndir KATILIM KOŞULLARI 1. Yarışmaya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan tüm üniversite öğrencileri katılabilir. 2. Her öğrenci yarışmaya,  daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 3 (üç) eseriyle katılabilir. 3. Sergilenmeye uygun görülen eserler ve derece alanlar sergilenecektir. 4. Dereceye giremeyen tasarımların sahipleri sergi süresinin bitiminde (bir ay içinde) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden tasarımlarını elden veya kargo ile kargo masrafını ödeyerek geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınamayan eserlerin sorumluluğu kabul edilmeyecektir. 5. Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır. TEKNİK KOŞULLAR 1. Yarışmaya katılan tasarımlar kağıt üzerine serbest teknikte olabileceği gibi sayısal (bilgisayar ve program) ortamında yapılarak dijital çıktı alınarak da yapılmış olmalı ve sergilenmeye hazır olmalıdır. 2. Yarışmaya gönderilen tasarımların uzun kenarları 130 cm fazla ve kısa kenarı 70 cm den az olmamalıdır. ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ VE İADESİ  1.  Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır. 2. Tasarımların arka yüzüne, zarflardan biri  yapıştırılacak diğeri toplama merkezine verilecek, zarflar içerisinde “DUMLUPINAR TARİHİNDE ORTAK DİL KARDEŞLİK POSTER TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU” eksiksiz doldurulup ayrıca  A4  ebadında bir kağıda  özgeçmiş yazılıp, zarflar kapatılacaktır. 3. Her zarfın üzerinde üç (3) rakam ve üç (3) harften oluşan bir rumuz kullanılacaktır. Gönderdiği her eser için altı rakamdan oluşan bu rumuza eserin sıra numarası yazılmalıdır. (Örn: ÇÖL456-1 gibi). 4. Katılımcının rumuzu tasarımın arkasındaki zarfta  yer alacaktır. 5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde tasarım yarışma dışı bırakılacaktır. Dereceye giremeyen tasarımın sahipleri sergi süresinin bitiminde (bir ay içinde) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden resimlerini elden veya kargo ile  ücretini ödeyerek geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınamayan tasarımların sorumluluğu kabul edilmeyecektir (Kargo ile gönderilen tasarımların gönderi ve iade kargo ücretleri eser sahipleri tarafından karşılanacaktır.) ESERLERİN TESLİMİ Tasarımlar 04 Ağustos 2014 tarihinde saat 17.00’a kadar eser toplama merkezine Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne elden veya kargo ile teslim edilmelidir. NOT: Kargoda meydana gelen hasarlardan ve gecikmeden Dumlupınar Üniversitesi sorumlu değildir. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir. ESERLERİN KULLANIM HAKKI - Yarışmada ödüle değer bulunan tasarımlar,  tüm haklarıyla Dumlupınar Üniversitesine ait olacak tasarımlar iade edilmeyeceklerdir.  Tasarımların tüm gönderme masrafları eser sahibine aittir. Tasarımların yarışma sonrasında geri istenmesi durumunda geri gönderme masrafları da katılımcıya aittir. Yarışmaya katılanlar yarışma koşullarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.  Ödül alan ve sergilenen tasarımlar Dumlupınar Üniversitesi tarafından hazırlanacak katalogda yer alacaklardır. Burada seçilen eserler afiş, duvar takvimi vb. üretimlerinde de kullanılabilecektir. YARIŞMA TAKVİMİ Yarışma Başlama Takvimi     : 2014                                                 Son Başvuru Tarihi                : 04 Ağustos  2014                             Değerlendirme Tarihi             : 11 Ağustos 2014 Sonuçların Açıklanması         : 14 Ağustos 2014          Yarışma sonuçları Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Birimi web sitesinden (ssp.dpu.edu.tr) duyurulacaktır.  Aynı sitede Dumlupınar konulu makale/derleme/söyleşi çalışmaları başlayarak katılımcı öğrencilerimize bilgilendirme yapılacaktır. ÖDÜLLER: 1. lik ödülü 3000 TL ve sertifika, 2. lik ödülü  2000 TL ve sertifika, 3. lük ödülü 1000 TL ve sertifika, 4. Mansiyon 500 TL ve sertifika, 5. Mansiyon 500 TL ve sertifika, Sergilenmeye değer bulunan tasarımlara sadece sertifika verilecektir. ÖDÜL TÖRENİ Ödül töreni 30 Ağustos Zafer Bayramı anma haftası törenlerinde, Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Sergi Salonunda yapılacaktır. DEĞERLENDİRME Seçici kurul 11 Ağustos 2014 tarihinde toplanacak ve değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme sonucu tasarımların yoğunluğuna göre en kısa sürede ilan edilecektir. SERGİLEME Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler 30 Ağustos 12 Eylül 2014 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Bedesten  Sergi Salonu’nda  sergilenecektir. ESER TESLİM ADRESİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA İletişim: İlyas Önder Ökdem Murat Çalış Nazik Çiğdem Resul Ay Tel: 0 (274) 265 20 45 - 4677, 4542, 4557
Haberler
Dünya Sıralamasında İlk 500 Üniversite Arasına Girdik
Üniversitemizi gündeme taşıyan bu haber üzerine Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karaaslan; “Güzel Sanatlar Fakültemizin bu başarısını kutluyorum. Yönetimimizce desteklediğimiz ve yakından takip ettiğimiz Fakülte etkinliklerinin İdareci, öğretim elemanı ve memurlarının topyekün fedakârlıklarıyla gerçekleştirildiğinin ve bu etkinliklerin öğrenci başarılarına olumlu etkileri olduğunun farkındayım. Güzel sanatlar Fakültesi öğrencilerimizin uluslararası ve ulusal yarışmalarda almış oldukları ödüller bunun bir göstergesidir,” diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Yirmi yedi ülkeden tasarımcıların katılımıyla gerçekleşen “Uluslar Arası Afiş Festivali ve Çalıştayı”, on ülkeden 30 sanatçı/ tasarımcının katıldığı uluslararası "Demokrasi Şöleni Çalıştayı" ve Türkiye'nin 5 bölgesinin farklı illerinde sergilenen "Uluslararası Karma Sergi", Grafik Bölümü'nün ilkini gerçekleştirdiği "Uluslararası Katılımlı İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Konulu Sempozyum ve Sergi", ülkemizin önemli sanatçı akademisyenlerinin katıldığı “Resim Çalıştayı” ve “Grafik Sanatlar Çalıştayı”, “I. Evliya Çelebi Çini Yarışması”-“Dumlupınar Seramik Yarışması”, bu yıl sekizincisinin gerçekleştiği “Çizgi Film Festivali” gibi çok katılımlı etkinlikler yanında tanınmış sanatçıların kişisel ve karma sergilerine ev sahipliği yapan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin projelerine de destek vermekte, onların sektörel alanda tanınmalarına katkıda bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültemizin bina, sınıf ve laboratuar donanımları bakımından Türkiye’nin iftihar edebileceği imkânlara sahip olması, burada eğitim gören öğrencilerin çok gayretli öğretim elemanlarının rehberliğinde ülkemizin aranan elemanları olarak yetişmekte olduklarına şahit olmaktayız. Sektörel alandaki istihdamlarında tercih edilir olmaları, üniversitemizin webtv’si DPÜTV’nin kuruluşunda ve yayınında yer almaları bizleri gururlandırmaktadır. Üniversitemizin dünya üniversiteleri performans sıralamasında ilk 500 üniversite içinde yer almasını sağlayan Güzel Sanatlar Fakültemizi Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, öğretim elemanları, idari kadro ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, yeni başarılarılar bekliyorum.” Listeye ulaşmak için http://tr.urapcenter.org/alan_siralamasi/index.html