2018-2019 Güz Yarıyılı Öğrenci Alım Sonuçları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 GÜZ YARIYILI ALIM SONUÇLARI

Tezli Yüksek Lisans Programları Sonuçları için tıklayınız. 

(Başarı değerlendirmesi için; Bilim / Mülakat Puanı en az 50 ve Toplam Puan en az 2,2 olmalıdır.)

Doktora Programları Sonuçları için tıklayınız. 

(Başarı değerlendirmesi için; Bilim / Mülakat Puanı en az 50 ve Toplam Puan en az 2,6 olmalıdır.)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Özel Öğrenci Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

(Listelerde yer almayan adayların online başvuruları kabul edilmemiştir.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ:

Asil adayların kayıtları : 30 Temmuz-01 Ağustos 2018

Yedek adayların kayıtları : 03 Ağustos 2018

 

*Yabancı Uyruklu Adaylardan ve Özel Öğrenci başvurusunda bulunan adaylardan kazananların, asil adayların kayıt tarihlerinde şahsen istenilen belgelerle Enstitüye gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

**Yedek adayların kayıtları ile ilgili duyuru asil adayların kaydı tamamlandığında ayrıca ilan edileceğinden, yedek adayların Enstitümüz web sayfasını takip etmesi gerekmektedir.

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları

 1. Başvuru belgesi,
 2. 3 (üç) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.
 3. ALES sınavı sonuç belgesi, (ALES sonuçları 5 yıl geçerlidir.)
 4. Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,*
 5. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı yanında bulunmak koşuluyla noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,*
 6. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 7. Erkek adaylar için lisansüstü öğrenim yapmasında askerlikçe bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli bir adet durum belgesi,
 8. İkametgâh beyanı (E-Devlet üzerinden alınabilir),
 9. Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yaptıracak adaylar için Öğrenci Harcı makbuzu. (Yatırılacak harç miktarı Enstitümüz web sayfasında duyurulacaktır.)
 10. Yabancı Uyruklu Adaylar için Okul Tanınma Belgesi veya Denklik Belgesi.

 

 1. Başvuru belgesi
 2. 3 (üç) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.
 3. YDS,YÖKDİL sonuç belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (Dil sınavı sonuçları 3 yıl geçerlidir.)
 4. ALES sınavı sonuç belgesi, (ALES sonuçları 5 yıl geçerlidir.)
 5. Lisans ve yüksek lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,*
 6. Lisans ve yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı yanında bulunmak koşuluyla noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,*
 7. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 8. Erkek adaylar için lisansüstü öğrenim yapmasında askerlikçe bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli bir adet durum belgesi,
 9. İkametgâh beyanı (E-Devlet üzerinden alınabilir).
 10. Yabancı Uyruklu Adaylar için Okul Tanınma Belgesi veya Denklik Belgesi.

 

***Aday Kesin kayıt hakkı kazansa dahi onaysız hiçbir belge Enstitümüzce kesinlikle kabul edilmeyecek olup başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle başvuruda bulunacak tüm adayların daha sonraki süreçlerde herhangi bir sorun yaşamamaları adına bu belgeleri eksiksiz bir şekilde temin etmeleri kayda gelmeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10.km. KÜTAHYA

Telefon: 0 (274) 265 20 31-32-33 İç Hat: 2156-2252-2260-2267-2268-2271-2274-2275

30 Temmuz 2018, Pazartesi / 18033 defa okundu.