Arkeoloji Anabilim Dalı

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Arkeoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji anabilim dallarının kapsamında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir. Tezli yüksek lisans programının ilk yılında zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ikinci yıl tez aşamasına geçip Uzmanlık Alan Dersi’ni ve tezlerini tamamladıktan sonra MA (Master of Art) Arkeolog unvanına ulaşmaktadırlar. Arkeoloji anabilim dalında ders aşamasında verilen dersler ile öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri bilim dalını ve konuyu belirlemeleri sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin hem metodoloji ve bilimsel araştırma teknikleri açısından hem de Anadolu arkeolojisi ile Kütahya’nın içinde bulunduğu Frigya Bölgesi’nin tarihsel süreci açısından derinlemesine bilgi edinmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca anabilim dalımızın ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak, eğitim ve araştırma kurumları ile olan ilişkileri geliştirmek ve arkeolojiye yardımcı bilim dalları ile ortak projeler yürütmek, bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek yüksek lisans eğitimi vermek de Arkeoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nın hedefleri arasında yer almaktadır.

Arkeoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öncelikle üniversitelerin Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Prehistorya gibi lisans programlarından mezun olan kişilere hitap etmektedir.

Arkeoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programının asgari başvuru şartları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 20.12.2018 tarihinde güncellenen ve enstitünün web sayfasında yer alan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi’nde açıklanmıştır.

Bu programdan mezun olan ve MA Arkeolog derecesini alan kişiler akademik kariyer için gerekli olan ilk aşamayı tamamlamış olurlar. Aynı zamanda Müzelerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışan arkeologlar da kazandıkları MA unvanı ile memuriyet derecelerini 1 kademe ilerletmiş olurlar.  

Arkeoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nda görevli öğretim üyeleri:

Prof. Dr. A. Nejat Bilgen (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Gökhan Coşkun (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Figen Çevirici-Coşkun (Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Müge Savrum Kortanoğlu (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Fikret Özbay (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kapuci (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı)

 

                                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frig Vadisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seyitömer Höyük

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizanoi Antik Kenti (Zeus Tapınağı, Tiyatro, Macellum-Tholos)

Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2019, Cumartesi