Enstitümüz

ENSTİTÜMÜZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile 2809 sayılı kanuna eklenen 23/c maddesi ile kurulmuştur. İlk öğrenime 1993-1994 öğretim yılı güz yarıyılında başlamıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3. maddesinde belirlendiği şekliyle enstitüler; üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur. Lisansüstü öğrenim; yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır. 

1) Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı, Yüksek Mühendislik, Yüksek Mimarlık, Master): Bir lisans öğretimine dayalı eğitim, öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.  

3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.  

4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2014, Pazartesi