Tez-Proje Teslim İşlemleri

TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

Tez Jürisinden başarılı olarak geçen öğrenciler savunmadan sonra tezlerini enstitü Araştırma Görevlilerine inceletmek zorundadırlar! İncelenmeyen tezlerin ciltleme işlemleri yapılamaz!

  1. Yüksek Lisans Tezleri 6 (altı) adet çoğaltılacaktır.
    • 2 tane Ansiklopedik ciltli
    • 4 tane karton ciltli

     Doktora Tezleri 8 (Sekiz) adet çoğaltılacaktır.

     2.  Teslim edilmesi gereken evraklar

1 (bir) adet tezler basılmadan önce yeniden alınan yeni tarihli İntihal Raporu Sonuç Değerlendirme formu

1 (bir) adet Kabul ve onay sayfası (tez yazım kılavuzunun ekler bölümünde bulunmaktadır.) 

1 (bir) adet Tez kabul formu ve Mezuniyet Formu (indirmek için tıklayınız.)

2 (iki) adet Tez veri giriş formu (http://tez2.yok.gov.tr/)   NOT: Üyelik işlemi yapıldıktan sonra, tez veri giriş formunun ilgili bölümleri online doldurulup referans numarası görüntülendikten sonra 2 adet çıktısı alınacaktır.

1 (bir) adet İlişik Kesilme formu (indirmek için tıklayınız.)

1 (bir) adet Ciltli Tez Teslim formu (indirmek için tıklayınız.)

     3.   2 adet CD hazırlanacaktır (Bu iki cd'de birbirinin aynısı olacaktır.). Bu CD'lerin her birinin içinde üç adet pdf dosyası olacaktır. Ulusal Tez Merkezi tarafından verilen referans no (Örnek: 123456) aşağıdaki gibi dosya isimlerine yazılacaktır.

referans no_ozet_eng

Bu dosya ingilizce özet (abstract) dosyasıdır.Bu dosyanın adı, yukarıda gösterildiği gibi konulmalıdır. Örneğin, tez referans no 123456 olan bir tez için"123456_ozet_eng" şeklinde yazılmalıdır.Burada dikkat edilmesi gereken, dosya isimleri verilirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmaz ve boşluk yerine alt çizgi ( _ ) kullanılır. Sayfanın en üstünde ortalanmış bir şekilde tezin ingilizce adı yazılır. Bunun altına, ortalanmış şekilde yazarın adı ve soyadı yazılır. Daha sonra ABSTRACT başlığı konulur ve ingilizce özet metni yazılır. Bu sayfada sayfa numarası olmaz.

Örnek PDF Dosyası (referans no_ozet_eng)

referans no _ozet_tr

Bu dosya Türkçe özet dosyasıdır. Bu dosyanın adı, yukarıda gösterildiği gibi konulmalıdır. Örneğin tez referans no 123456 olan bir tez için "123456_ozet_tr" şeklinde yazılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken, dosya isimleri verilirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmaz ve boşluk yerine alt çizgi ( _ ) kullanılır. Sayfanın en üstünde ortalanmış bir şekilde tezin Türkçe adı yazılır. Bunun altına, ortalanmış şekilde yazarın adı ve soyadı yazılır. Daha sonra ÖZET başlığı konulur ve Türkçe özet metni yazılır.Bu sayfada sayfa numarası olmaz.

Örnek PDF Dosyası (referans no_ozet_tr)

referans no _tez

Bu dosya tez metninin tamamını (Dış kapaktan, dizin sayfasına kadar) içeren dosyadır. Hazırlanan pdf dosyası, tezin asıl nüshası ile aynı olmalıdır. Bu dosyanın adı, yukarıda gösterildiği gibi konulmalıdır. Örneğin tez referans no 123456 olan bir tez için "123456_tez" şeklinde yazılmalıdır.Burada dikkat edilmesi gereken, dosya isimleri verirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmaz ve Boşluk yerine alt çizgi( _ ) kullanılır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için ilgili bağlantılar (www.yok.gov.tr/tez/pdf-hazirlama.htm) adresinde bulunmaktadır.

Örnek tez dosyası

CD'lerin üzerine aşağıdaki bilgileri içeren etiketler yapıştırılmalıdır.

1.      T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ibaresi

2.      Yüksek lisans tezleri için; Yüksek Lisans Tezi ibaresi. Doktora tezleri için Doktora Tezi ibaresi

3.      Tezin adı

4.      Yazar adı

5.      Referans no

 

 

CD'ler mutlaka darbeye dayanıklı plastik CD kutusuna konularak teslim edilmelidir.

TEZ SAVUNMASI, DÖNEM PROJESİ TESLİMİ VE MEZUNİYET AŞAMASINDA ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Doktora ve yüksek lisans (tezli/tezsiz) programında öğrenimine devam eden öğrencilerin tez savunmasından hem önce hem sonra benzerlik oranı raporu (intihal oranı tespiti) başvurusunda bulunabilmeleri için, enstitünün tez yazım klavuzuna uygun olacak şekilde tezin tamamlanmış halini sadece aysegul.yildiz@dpu.edu.tr e-posta adresine word dosyası halinde göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilere söz konusu e-posta adresinden geri dönüş yapılarak benzerlik oranı bildirilecektir. Benzerlik oranı %20’ yi geçmeyen tez çalışmaları için benzerlik raporu Sosyal Bilimler Enstitüsünden teslim alınacaktır. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler sadece aysegul.yildiz@dpu.edu.tr eposta adresi ile iletişime geçebilirler. İntihal raporunu öğrenciler 3 (üç) iş günü sonunda alabilirler.

Tez savunmasından sonra benzerlik oranı raporu alınmasını takiben (tez basıma gitmeden önce) tezin şekil şartları bakımından incelenmesi ve basımının uygun olduğuna dair raporun alınması için öğrencilerin sadece aysegul.yildiz@dpu.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. 

 TEZ KAPAKLARI

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2017, Salı