7.Sayı

MAKALE İSMİ YAZARLAR
 KÜRESEL EKONOMİK SİSTEME ENTEGRASYON SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ AHMET KARAASLAN, HÜSEYİN ALTAY
REGÜLASYON POLİTİKALARI AÇISINDAN TÜRKİYE'DE BANKACILIK SİSTEMİNİN ANALİZİ ALİ PETEK
AHİLİK TEŞKİLATI VE GÜNÜMÜZ EKONOMİSİ, ÇALIŞMA HAYATI VE İŞ AHLAKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ NURETTİN ÖZTÜRK
DIŞSALLIKLAR SORUNUNUN İÇSELLEŞTİRİLMESİNDE DÜZENLEYİCİ VERGİLER VE SÜBVANSİYONLARIN ETKİNLİĞİ: ANALİTİK BİR YAKLAŞIM İBRAHİM BAKIRTAŞ
TÜRKİYE'NİN AB'YE UYUM SÜRECİNDE 2003 YILI KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ VE KISA VADELİ ÖNCELİKLER RAMAZAN KILIÇ
ÇEVRESEL DÜZENLEMELERİN DIŞ TİCARET VE REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ EKREM GÜL, AYKUT EKİNCİ
TÜRKİYE'NİN REEL GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILASI'NIN ZAMANA BAĞLI YAPISAL DĞİŞİMİNİN EKONOMİETRİK ANALİZİ NEVİN UZGÖREN, ERGİN UZGÖREN
SPOR KULÜPLERİNİN HALKA AÇILMASI VE HİSSE SENETLERİNİN DEĞERİNİN ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÖRNEĞİ ŞERAFETTİN SEVİM, ÖMER ZAFER GÜVEN
MENKUL KIYMET BORSASI ARACI KURUMLARINDA İŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KEMAL POYRAZ, İLKER NAYIR
KEY TRENDS IN CAPITAL MARKETS IN 21TH CENTURY ŞEREF KALAYCI, MECİT KARATAŞ, ALİ COŞKUN
INDIVIDUAL AND FAMILY - LEVEL CETERMINANTS OF EXPATRITE ADJUSTMENT KAZIM DEVELİOĞLU
BÜROLARDA FİZİKSEL ORTAMIN DÜZENLENMESİ VE OLUMSUZ ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KEMAL DEMİRCİ, KUDRET ARMAĞAN
YENİ BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM)'İN SEKTÖREL BAZDA UYGULANABİLİRLİĞİ MÜBERRA YURDAKUL
HİZMET PAZARLAMASI AÇISINDAN EĞİTİM HİZMETLERİNDE KALİTE (KÜTAHYA'DAKİ ÖZEL DERSANE ÖĞRENCİLERİ İLE İLGİLİ BİR SAHA ARAŞTIRMASI) ERCAN TAŞKIN, EROL KURUBAŞ
KAMU KESİMİNDE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR VE POLİTİKALAR ÜZERİNE BİR TEORİK ÇERÇEVE ALİ PETEK
MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ AHMET TEKİN
TÜRKİYE'DE YÖNETİMLERARASI MALİ İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİ, ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HATİCE DAYAR
TÜRKİYE'DE BELEDİYE HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE ETKİLERİ: KÜTAHYA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ HATİCE DAYAR
PEYAMİ SAFA'NIN MAHŞER ROMANINDAKİ İNTİHAR FİKRİNİN SOSYAL BOYUTU YUSUF AKÇAY
THE VECTOR OF METODOLOGY IN FICTION STUDIES PETRU GOLBAN
TOPLUMSAL YAPI VE TOPLUMSAL KURUM DEĞİŞMESİ (İHTİSAP KURUMUNUN ZABITA TEŞKİLATINA DÖNÜŞÜMÜ ÖRNEĞİ) ALİ RIZA ABAY
BİR KİŞİLİK ÖZELLİĞİ OLARAK SUÇLULUK VE SPORLA İLİŞKİSİ VEYSEL KÜÇÜK, MEHMET ACET
Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2014, Perşembe