8.Sayı

MAKALE İSMİ YAZARLAR
MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ, YÖRESEL KALKINMAYA ETKİSİ VE YEREL BAZDA UYGULAMA ÖRNEĞİ ŞERAFETTİN SEVİM, FETHULLAH KARAMETE
YENİ EKONOMİ'NİN ÜRETİM, TÜKETİM VE PİYASA YAPISI ÇERÇEVESİNDE OLASI MİKRO EKONOMİK ETKİLERİ ERGİN UZGÖREN, OĞUZ KARA
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN FİNANSAL İMKANLARI VE TÜRKİYE - AKDENİZ ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI MEVLÜDE ŞİMŞEK
TÜRKİYE'DE PARA ARZININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: 1990 - 2002 DÖNEMİ UYGULAMASI AYKUT EKİNCİ
KALKINMA SÜRECİNDE KAMU FİNANSMAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜYLE İLGİLİ BİR YÖNTEM: DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA (OUTSOURCING) MUSTAFA DURMAN, MEHMET AKİF ÇAKIRER
ÜLKE MUHASEBE SİSTEMLERİNDEKİ FARKLILIKLAR VE BU FARKLILIKLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLARA GETİRİLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AHMET AĞCA
A CHARMING SUBJECT FOR MANAGEMENT SCHOLARS: CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR ORGANIZATIONS KAZIM DEVELİOĞLU
BELİRSİZLİK ORTAMINDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEYE İLİŞKİN PORTFÖY OLUŞTURULMASI SEVGİ GÖNÜLLÜOĞLU
TRAFİK KAZALARININ AZALTILMASINDA YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAKLARININ ROLÜ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KARAYOLU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ BÜLENT TOKAT, HAKAN KARA
İNSAN KAYNAKALRINI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMLERİ RAKİF FERECOV
21. YY İŞLETMELERİNİN GERÇEK ZENGİNLİK KAYNAĞI: İNSAN SERMAYESİ DERYA ŞETBETÇİ
İŞLETME BAŞARISINDA YÖNETSEL YARATICILIĞIN ROLÜ GÜRKAN HAŞİT
FRANCHISING SİSTEMİNİN KOBİ'LERDE PAZARLAMA İŞLEVİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MÜBERRA YURDAKUL
FARKLI MESLEK GRUPLARININ HAYAT SİGORTASINA BAKIŞI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASININ GELECEĞİ N. KEMAL ERDOĞAN
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ STRESİ VE İŞ STRESİNİ AZALTMA YOLLARI F. GÜL ÇETİNEL
JEO POLİTİKA VE JEO STRATEJİ AÇISINDAN KÜRT SORUNU, RKK VE TÜRKİYE (2) SAMİ DENKER, EROL KURUBAŞ
BÜTÇELEME SÜRECİNİN RASYONELLEŞTİRİLMESİ: KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİK SAĞLAMA YÖNTEMİ OLARAK FAYDA - MALİYET ANALİZİ AHMET KARAASLAN
TÜREV ÜRÜNLER VE ALMANYA'DA BİREYSEL YATIRIMCILARIN TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ FİLİZ EKİNCİ
HALK ŞİİRİMİZDE NEVRUZ G. TARIMAN CENİKOĞLU
THE VICTORIAN BILDUNSROMAN: TOWARDS A FICTIONAL TYPOLOGY PETRU GOLBAN
MİLLİ KİMLİĞİN OLUŞUMUNDA ZİHNİYET RECEP YILDIZ, SAKİNE DEMİR
MAKRO TOPLUMSAL KURAMLAR AÇISINDAN POSTMODERN TEORİ HÜSAMETTİN İNAÇ
SPOR BASINI AHLAKI MEHMET GÖRAL
MODERN OLİMPİYAT OYUNLARINDA ATLETİZM REKORLARINI HAZIRLAYAN FAKTÖRLER A. KORKUT YAPICI, ADNAN ERSÖZ
Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2015, Perşembe