15.Sayı

MAKALE İSMİ YAZARLAR
AGGREGATE CONSUMPTION AND THE RISK FREE RATES IN TURKEY: AN EMPIRICAL ANALYSIS MURAT TAŞDEMİR
REKABET AVANTAJI SAĞLAMADA STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN MUHASEBE UYGULAMALARIYLA İLİŞKİLERİ SELÇUK YALÇIN
KADRO HAREKETİ VE KADROCULAR FATİH DEMİRCİ
KURUMSAL İMAJIN ŞİRKETİN FARKLI PAYDAŞLARI TARAFINDAN ALGILANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ZAFER ERDOĞAN, KAZIM DEVELİOĞLI, SEVGİ GÖNÜLLÜOĞLU, HAKAN ÖZKAYA
KOBİ SAHİP VE YÖNETİCİLERİNİN REKABET STRATEJİLERİNİ FARKLI PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI MEHMET AYTEKİN, NİHAT KAYA, BÜLENT ÖZKAN
BİR MEKAN UNSURU OLARAK İSTANBUL'UN AHMED MİDHAT EFENDİNİN ROMANLARINA TESİRİ MEHMET DOĞANAY
KAYNAKLARA DAYALI REKABET STRATEJİSİ GELİŞTİRME AHMET SEVİÇİN
TÜRKİYE'DE HABER VERME İŞLEVİNİN KİŞİLİK HAKLARI VE ETİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇİL BANAR
GİRİŞİMCİLİK: SOSYO - KÜLTÜREL BİR PERSPEKTİF ÖMER AYTAÇ
GERMİYANOĞULLARI DÖNEMİ KÜTAHYA MEDRESELERİ İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
ELECTRA MYTH - THE MYTH OF INTER-HUMAN DETERMINISM TATİANA GOLBAN
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİLERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE BAKIŞLARI: BURSA (DORSAB)'DA BİR UYGULAMA KAZIM DEVELİOĞLU, GÜRKAN HAŞİT, ÜSTÜN GÜVEN BAĞCI
THE IMPACT OF INTERNATIONAL TRADE ON UNION BEHAVIOR AND WAGE RATES EKREM GÜL
AVRUPA BİRLİĞİNİN DİL ÖĞRETİMİNE KARŞI TUTUMU VE TÜRKÇE'NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİ SUAT UNGAN
ÜNİVERSİTELERDEKİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİM PROGRAMLARINI GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) LALE ALTINKURT
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK - YUNAN SİYASI İLİŞKİLERİ ESRA SARIKOYUNCU DEĞERLİ
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, Perşembe