20.Sayı

MAKALE İSMİ YAZARLAR
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ASİMETRİK BİLGİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MELTEM ERDOĞAN
KÜTAHYA SOĞUKÇEŞME (AVDAN) KÖYÜ'NDE KURBAN RİTÜELİ ADEM KOÇ
SUÇUN EKONOMİK ANALİZİ: GENEL BİR DEĞERLENDİRME MUSTAFA ÜNVER, İBRAHİM BAKIRTAŞ
OSMANLI VERGİ DÜZENİNDE TEMETTUAH UYGULAMARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AYŞE ÖZDEMİR KIZILTAN
A GENETIC ALGORITHM APPROACH TO PARAMETER ESTIMATION IN NONLINEAR ECONOMETRIC MODELS HARUN ÖZTÜRKLER, ŞENOL ALTAN
ATATÜRK DÖNEMİ MALİYE POLİTİKALARI: LİBERAL İKTİSATTAN KARMA EKONOMİYE İSTİKLAL YAŞAR VURAL
BİLGİYE ERİŞİM ARACI OLARAK ÖĞRENCİLERİN İNTERNETE YAKLAŞIMI MEDET YOLAL, RODVAN KOZAK
ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ NEDENLERİ VE DEVAMSIZLIĞIN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİ YAHYA ALTINKURT
TÜRKİYE'DE KAMU GELİRLERİ VE HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE EKONOMİETRİK BİR ANALİZ A. TARKAN ÇAVUŞOĞLU
HUKUK VE EKONOMİNİN ORTAK TEMELLERİ - HUKUK EKONOMİ AKIMI BÜNYAMİN GÜRPINAR
TÜRKİYE'DE TÜKETİCİ VE TOPTAN EŞYA FİYAT İNDEKSLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1986 - 2004 MAHMUT ZORTUK
İDEAL TİP VE KURUMSAL YAPI OLARAK TOPLUMSAL FAALİYET TARZI KÜRŞAT HALDUN AKALIN
ULUS EGEMENLİĞİ VE HALK EGEMENLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI VE YENİ ANAYASA İÇİN HALK EGEMENLİĞİ ÖNERİSİ AYDIN İPEK
AMACA YÖNELİK PAZARLAMA VE TURKCELL ÖRNEĞİ ERCAN TAŞKIN, HAMİT KAHRAMAN
DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE'DE RİSK SERMAYESİ MEHMET YİĞİT, ÜMİT GÜNER
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KADIN VE ERKEK YÖNETİCİLERİN CİNSİYET AYRIMCILIĞINA KARŞI TUTUTMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜLİN DALKIRANOĞLU, F. GÜL ÇETİNEL
TÜRKÇENİN YAZI DİLİ OLUŞUM SÜRECİNDEKİ KARŞILAŞTIĞI BAZI TUTUMLAR SUAT UNGAN
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM ÇALIŞMALARININ BAZI YÖNLERDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ALİ FUAT ARICI, SUAT UNGAN
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, Perşembe