22.Sayı

MAKALE  İSMİ  YAZARLAR
AĞRI İSYANLARINDA YABANCI PARMAĞI (1926-1930) ESRA SARIKOYUNCU DEĞERLİ
TÜRKİYE’DE 1950-1960 DÖNEMİ MİLLETVEKİLLERİN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ CEMAL ALTAN
MOBBİNG’İN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA DERYA ERGUN ÖZLER, CEREN GİDERLER ATALAY, MELTEM DİRİCAN
AHMET BAYTURSUNOV’UN HAYATI VE 20. YÜZYILIN BASINDA KAZAKİSTAN’DA EĞİTİM FAALİYETLERİ İÇİNDEKİ YERİ EMİN ÖZDEMİR
OSMANLI MİRASI VE YENİ DÜNYA DÜZENİ AHMET UYSAL, HÜSAMETTİN İNAÇ
MALİYET HASTALIĞI HİPOTEZİ: TÜRKİYE’DE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA MURAT ASLAN, H. KÜRŞAD ASLAN
VALİDİTY OF PUBLİC ADMİNİSTRATİON REFORM OUTCOMES: THE AMERİCAN EXPERİENCE WİTH STRATEGİC PLANNİNG AND THE GOVERNMENT PERFORMANCE AND RESULTS ACT SITKI ÇORBACIOĞLU
THE RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL COMMUNİCATİON AND JOB SATİSFACTİON: AN EMPİRİCAL STUDY OF BLUE COLLAR WORKERS FÜSUN BULUTLAR, RIFAT KAMAŞAK
İÇ MÜSTERİ MEMNUNİYETİ: KONYA UN FABRİKALARINDA BİR UYGULAMA TURAN PEKMEZCİ, CEMALETTİN DEMİRELİ, GÜLŞAH BATMAN
DENGELİ ÖLÇÜM KARTININ (BALANCED SCORECARD) ALANYA’DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR ARASTIRMA İZZET KILINÇ, MUAMMER MESCİ, YETKİN GÜLER
OSMANLI SINIRLARI DISINDA İLK TÜRKÇE TERCÜMELER ALİ BUDAK
TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN TİCARET BANKALARININ PERFORMANSLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASINDA ETKİLİ OLAN DEĞİSKENLERİN BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA DENEMESİ GÜLNUR KEÇEK, VOLKAN CİNSER
İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM MALLARI DAĞITIMI İÇİN UYGULAMA DENEMESİ HÜSEYİN ERGİN, GÜLSEN SERAP ÇEKEROL
İLİŞKİSEL PAZARLAMA VE MÜSTERİ BAĞLILIĞI: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME HÜLYA BAKIRTAS
2001 KRİZİ SONRASINDA TÜRKİYE’DE KENTSEL ALANLARDA KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ GÜNSEL DOĞRUL
LOJİSTİK FAALİYETLERİN SÜREÇSEL ETKİNLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALISMA NEJAT BİLGİNER, AYDIN KAYABAŞI, EMRE SEZİCİ
HASTA HAKLARININ HUKUKİ BOYUTU VE KORUNMA YOLLARI NİZAMETTİN AYDIN
1982 ANAYASASINA GÖRE KUVVET KULLANIMINDA YETKİLİ ORGANLAR AYDIN İPEK
KAYNAKÇALI VE AÇIKLAMALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI KRONOLOJİSİ MUSTAFA BIYIKLI
ÇALISANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞMESİ: ANTALYA’DA BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR İNCELEME VEYSEL AĞCA, HAYRETTİN ERTAN
İLK DEVİR İSLÂM DÜNYASINDA AKIL YÜRÜTMELERİN MANTIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HÜSEYİN ÇALDAK
SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: İMKB SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE İŞLEM GÖREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME ALİ SAİT ALBAYRAK, RAMAZAN AKBULUT
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, Perşembe