23.Sayı

MAKALE İSMİ YAZAR ADI
HUME’UN ULUSLARARASI TİCARETTE OTOMATİK AKIM MEKANİZMASI YAKLASIMININ TOPLUMSAL VE FELSEFİ TEMELLERİ OKTAY SALİH AKBAY
CEP TELEFONU VE OPERATÖR TERCİHİNDE ETKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE BAĞLI OLARAK İRDELENMESİ YALÇIN KARAGÖZ, KAHRAMAN ÇATI, CENK MURAT KOÇOĞLU
CİNSİYET DEĞİŞKENİ BAĞLAMINDA HARCAMA ALT GRUPLARI VE GELİR İLİŞKİSİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA MAHMUT ZORTUK
AMERİKAN BASININDA TÜRK HARF VE DİL DEVRİMİ ESRA SARIKOYUNCU DEĞERLİ
AR-GE HARCAMALARI VE İHRACAT İLİSKİSİ: OECD ÜLKELERİ PANEL VERİ ANALİZİ MUSTAFA ÖZER, NECATİ ÇİFTÇİ
TÜRK İMALAT İŞLETMELERİNDE ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME (PD) MODELLERİNE DAYALI PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ VEYSEL AĞCA
ÇEVİRİNİN BÜYÜSÜ YA DA ÇEVİRİNİN FELSEFESİ ÜZERİNE FARUK YÜCEL
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILARINA GÖRE GÖRSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇAVUS SAHİN, IŞIK KIRAN
KLASİK DÖNEMDEN TANZİMAT’A OSMANLI KENTİ VE YEREL YÖNETİMLER MUSTAFA ÖKMEN, ABDULLAH YILMAZ
SİYASAL İKTİDARI ETKİLEME YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLARAK LOBİCİLİK SEYFETTİN ASLAN
BATI’DA VE TÜRKLERDE EGEMENLİK KAVRAMI GÜRBÜZ ÖZDEMİR
GERÇEKLİK VE KURGU BAĞLAMINDA “SAİR FERDÎ’NİN ÂSIĞINI ÖLDÜRMESİ” BAHİR SELÇUK
STRES KAYNAKLARININ KARİYER YÖNETİMİNE ETKİLERİ GÜLTEN EREN GÜMÜSTEKİN, FİKRET GÜLTEKİN
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ (15) PAZARINDA ENDÜSTRİLER- ARASI VE ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARET AÇISINDAN AVANTAJLI OLDUĞU ÜRÜN GRUPLARININ BELİRLENMESİ: 1995–2007 HÜSEYİN ALTAY, SÜLEYMAN EMRE ÖZCAN, İBRAHİM TUĞRUL ÇINAR
İNTERNETLE DEĞİŞEN SİYASET PAZARLAMASI: DÜNYADAN ÖRNEKLERLE YENİ TRENDLER ERKAN AKAR
FAKTÖR PUAN YÖNTEMİ İŞ DEĞERLEMESİNİN MAVİ YAKALI İŞGÖRENLERİN TUTUM VE DAVRANISLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR GIDA İŞLETMESİNDE UYGULAMA İSA İPÇİOĞLU, GÜRHAN UYSAL, CEVDET CANDAN
FRANSA’DA SİYASET İLE YÖNETİM ARASINDAKİ KAVŞAKTA BİR KURUM: BAKANLIK KABİNESİ RAMAZAN SENGÜL
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA F. NEVAL GENÇ
ÜRETİCİ – BAYİ İLİŞKİLERİ: BEYAZ ESYA SEKTÖRÜNDE BAYİLERİN İLİŞKİYİ SÜRDÜRME NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA RAMAZAN KAYNAK, ORHAN BOZKURT
SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN PERFORMANSLARINA YÖNELİK BİR PİLOT ARAŞTIRMA TÜLAY YENİÇERİ, İLHAMİ YÜCEL
ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASININ KOBİ’LER İLE SPK’YA TABİ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ RAFET AKTAŞ
GELİR SEVİYELERİ FARKLI İLLERDE EĞİTİMİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ NACİ DOĞRUL
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İÇ HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALISANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAVUZ DEMİREL
ATATÜRK VE HALK EĞİTİMİ NİDA BAYINDIR
ÜRÜN TASARIM VE ÜRÜN HAYAT SEYRİNDE MALİYETLERİN STRATEJİK YÖNETİMİ SELÇUK YALÇIN
EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAM STANDARTLARININ GERÇEKLESME DÜZEYİ MUSTAFA SAĞLAM, ABDULLAH ADIGÜZEL
TMS – 2 STOKLAR STANDARDINDA ÖNGÖRÜLEN NORMAL MALİYET YÖNTEMİNİN, SİPARİS MALİYETİNE UYGULANMASI ALİ HAYDAR GÜNGÖRMÜŞ, ENDER BOYAR
UNDERSTANDİNG SUSTAİNABLE DEVELOPMENT: AMBİGUİTY AND CONFLİCT FİKRET MAZI
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE POZİTİF VE NEGATİF PARA POLİTİKASI ŞOKLARININ ASİMETRİK ETKİLERİ ETEM HAKAN ERGEÇ
TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN JEOTERMAL ISITMA HİZMETİ UYGULAMALARI: SALİHLİ ÖRNEĞİ MUSTAFA ÖKMEN, CÜNEYT TUNCER
THE RELATİONSHİP BETWEEN EMOTİONAL INTELLİGENCE DİMENSİONS AND CONFLİCT MANAGEMENT STRATEGİES OF ACADEMİCS IN SELECTED TURKİSH UNİVERSİTİES ASLI ÖZDEMİR, MUHAMMET KÖSECİK, SABAHAT BAYRAK KÖK
THE USE OF STAİRS METHOD İN COST ACCOUNTİNG İN THE OTTOMAN STATE İN 19TH CENTURY OĞUZHAN AYDEMİR, CEMAL ELİTAŞ, MEHMET ERKAN,  BİLGE LEYLİ ELİTAŞ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE UYGULANMASI ALİ ERBAŞ, FİGEN KOLAK
FİNANSAL RAPORLAMA SKANDALLARI VE MALİ TABLOLARIN GÜVENİRLİLİĞİ MUSTAFA ARI
HEKİMLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ ATİLA KARAHAN
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, Perşembe