25.Sayı

MAKALE İSMİ YAZAR ADI
KIRSAL GELİSİMDE KÜLTÜR (MİRASI) TURİZMİ MODELİ A. SADIK BAHÇE
PSİKANALİTİK EDEBİYAT ELESTİRİSİ VE BİR UYGULAMA DENEMESİ ALİ BUDAK
DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN REKABETE AÇILMASI ALİ KABASAKAL, ALİ OSMAN SOLAK
ISO 9001 BELGELİ KOBİ’LERİN PERFORMANS FARKLILIKLARININ BAZI FAKTÖRLER BAKIMINDAN ANALİZİ EMRE ASLAN, MEHMET S. İLKAY, ALİ İHSAN ÖZDEMİR
TÜRKİYE'DE TEHLİKELİ ATIKLARA İLİŞKİN MEVCUT DURUMUN ANALİZİ ATIL TAŞER, B.ZAFER ERDOĞAN
EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE BESERİ SERMAYENİN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ SERKAN VARSAK, İBRAHİM BAKIRTAŞ
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HATA DÜZELTME MODELİYLE ANALİZİ CENGİZ AKTAŞ
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME – İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN VAR MODELİ YARDIMIYLA SINANMASI (1980 – 2007) DOĞAN UYSAL, VOLKAN ALPTEKİN
İÇSEL ZAMANLI KARMA OLİGOPOL PİYASALARI: REKABET, ÖZELLEŞTİRME VE REFAH MURAT SARIKAYA
İÇSEL BÜYÜME TEORİLERİNDE İÇSEL BÜYÜMENİN KAYNAĞI VE ULUSLARARASI TİCARET OLGUSUYLA İLİŞKİSİ MUNİSE TUBA TÜRKER
MÜŞTERİ ŞİKAYET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DEMİRYOLU ULAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ŞERAFETTİN SEVİM, EVRİM SARI DALDI
ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL VATANDASLIK DAVRANISLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
SÜPERMARKET ÇALISANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA: ADANA İLİ ÖRNEĞİ
FATMA NUR İPLİK
SOCRATİC METHOD: ITS ROLE IN THE COGNİTİVE DOMAİN OF BLOOM’S TAXONOMY AND ITS USE
IN ADVANCED ELT LİTERATURE CLASSES TO TEACH PLATO’S REPUBLİC
GÜLDEN ERTUĞRUL, BANU İNAN
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ (15) PAZARINDAKİ ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARET PERFORMANSININ RAKİP ÜLKE PERFORMANSLARIYLA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: 1995-2007 HÜSEYİN ALTAY, ALİ ŞEN
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KENTSEL YASAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME HÜSEYİN KOÇAK
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TARİH VE COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ADIYAMAN ÖRNEĞİ) KADİR ULUSOY, KAMİLE GÜLÜM
MAX WEBER’İN SOSYOLOJİ KURAMINDA TOPLUMSAL FAALİYET TARZI VE KÜLTÜREL DEĞER İLİŞKİLERİ KÜRŞAT HALDUN AKALIN
EKONOMİK BÜYÜMEDE EĞİTİM HARCAMALARININ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ A. NACİ DOĞRUL
TÜRK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ ÇOK KRİTERLİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: TOPSIS METODU NESRİN ALPTEKİN, EMEL ŞIKLAR
MÜSTERİ SİKÂYET DAVRANISLARINDA KÜLTÜRLER ARASI FARKLAR: K.K.T.C. VATANDASLARI VE T.C. VATANDASLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA OLGUN KİTAPCI
ÖZDEĞERLEME MODELLERİNİN DENGE SKOR KARTIYLA ENTEGRE EDİLMESİ: BİR ÖZDEĞERLEME MODELİ ÖNERİSİ ONUR TOLGA AYDEMİR, LÜTFİHAK ALPKAN, HAKAN KİTAPÇI, ORHAN ÇÖMLEK
İŞÇİLERİN SOSYAL VE ÇALISMA HAYATLARINA DAİR BİR ARAŞTIRMA: AMASYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ OSMAN ÇEVİK, ALPEREN M. YİĞİT
YENİ SAFAK GAZETESİ’NİN PENCERESİNDEN AKP VE CHP’NİN KADIN POLİTİKALARI VE KADIN SİYASETÇİLERİNE BAKIŞ ŞEBNEM CANSUN
YEREL YÖNETİM BİRİMİ OLARAK TÜRKİYE’DE İL ÖZEL İDARELERİ SEFA ÇETİN
AGHİON-HOWİTT BÜYÜME MODELİ ÇERÇEVESİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ ANALİZİ SELİM YILDIRIM
IMF ANLAŞMALARININ GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRMADAKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ SEVCAN GÜNEŞ, ŞAKİR GÖRMÜŞ
KÜRESELLEŞMENİN ULUS DEVLETLERE ETKİSİ SEYFETTİN ASLAN
TÜRKİYE’NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK VE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU ŞADAN ÇALISKAN
BİR ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ OLARAK TORGERSEN ÖLÇEKLEME YÖNTEMİ VE TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRMASI ULAŞ AKKÜÇÜK
STRATEJİK PLANLAMA ÇALISMALARI ÇERÇEVESİNDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALISANLARININ VE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNDEN HİZMET ALANLARIN KURUMA İLİŞKİN GÖRÜSLERİNİN BELİRLENMESİ (KÜTAHYA İLİ)
YAHYA ALTINKURT, ALİ BALİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI VE PARA POLİTİKASI ZEKAYİ KAYA
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, Perşembe