28.Sayı

MAKALE İSMİ YAZAR ADI
KOBİ’LERDE İHRACAT PERFORMANSINI BELİRLEYEN UNSURLARIN İNCELENMESİ: İNEGÖL’DE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI AYDIN KAYABAŞI, HAKAN KİRACI, ZAFER KANBEROĞLU, AHMET OĞUZ
TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ ELÇİN AYKAÇ ALP
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ERHAN DURUKAN, SEDAT MADEN
REGİONAL DİSPARİTY AND CLUSTERS İN TURKEY: A LİSA (LOCAL INDİCATORS OF SPATİAL ASSOCİATİON) ANALYSİS FATİH ÇELEBİOĞLU
YÖNETİCİLERİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE İNOVASYONA BAKIŞ AÇISI: KARDEMİR ÖRNEĞİ GÜVEN MURAT, HALİME GÖKTAŞ KULUALP
NURETTİN TOPÇU’DA MİLLİYETÇİLİK VE ANADOLU MİLLİYETÇİLİĞİ HASAN DURAN, AYDIN POLAT
A POSTCOLONİAL ANALYSİS OF J.M. COETZEE’S TWO NOVELS: WAİTİNG FOR THE BARBARİANS AND LİFE AND TİMES OF MİCHAEL K. HATİCE ELİF DİLER, DERYA EMİR
YEREL YÖNETİMLERDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRNEK OLAY KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ HÜMEYRA TAŞÇIOĞLU
EKONOMİK BÜYÜME İLE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İSMET GÖÇER, MEHMET MERCAN, ŞAHİN BULUT, M. METİN DAM
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ M.KAYHAN KURTULDU, ABDULLAH AYAYDIN
ANTİK LYKAONİA’DA YÖNETİM VE ŞEHİRLEŞME MEHMET KURT
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) VE ULAŞIM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA: İŞLETME ÇALIŞANLARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ’NE VE MÜŞTERİLERİNE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ MÜBERRA YURDAKUL, MEHMET OZAN KARAHAN
SEKTÖREL KÜMELENMELERDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ ALGILANMASI: SULTANAHMET TURİZM KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ OĞUZ TÜRKAY
HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ALGILANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ORHAN ADIGÜZEL
XVI. YÜZYILDA KÜTAHYA SANCAĞI’NDA YÖRÜKLER SADULLAH GÜLTEN
KRİZ ORTAMINDA KOBİLERİN MUHASEBECİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KÜTAHYA ARAŞTIRMASI SELÇUK YALÇIN
AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ GELİR KALEMLERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM SÜRECİNİN ANALİZİ SEMİH BİLGE, FERDİ ÇELİKAY
LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK MUTFAĞININ TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ)
SİBEL GÜLER, SERKAN OLGAÇ
SANAYİ İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 UYGULAMALARININ PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ SONGÜL KUTLU, CENGİZ DURAN
OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ İDEOLOJİSİNİN KAYNAKLARI TURGAY UZUN
KREDİ KARTI KULLANICILARININ MEMNUNİYET VE GELECEKTE KULLANMA NİYETİ DEĞİŞKENLERİNE GÖRE KÜMELENDİRİLMESİ VEYSEL YILMAZ, HÜLYA ŞEN, FİSUN KAŞKIR
FİNANSAL ZAMAN SERİLERİNDE YİNELEME HARİTALARI ANALİZİ: İMKB ÖRNEĞİ MEHMET YUNUS ÇELİK, KERİM ESER AFŞAR
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, Perşembe