29.Sayı

MAKALE İSMİ YAZAR ADI
EDUCATION IN THOMAS MORE’S UTOPIA GÜLDEN ERTUĞRUL, BERFU PARLAS,
İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE,
MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
MUAMBER YILMAZ
19.YY. SONU ve 20.YY BAŞINDA KADIN RESSAMLARIMIZ DENİZ BAYAV
CORNELL NOT ALMA TEKNİĞİNİN DİNLENİLEN METNİ ANLAMAYA VE KALICILIĞA ETKİSİ ABDULLAH ŞAHİN, GÜLNUR AYDIN, OĞUZHAN SEVİM
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA BÖLGESEL KALKINMA DİNAMİKLERİ, KAMU POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI AHMET TEKİN
BAZI ÜRÜNLERDEN (ALKOLLÜ İÇECEKLER-MADENİ YAĞLAR VE TÜTÜN MAMULLERİ) ALINAN ÖZELTÜKETİM VERGİSİNİN ÜLKE BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALİ ÇELİKKAYA
FİNANSAL LİBERALİZASYON VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GLOBAL TRENDİ ERCAN YAŞAR
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UNSURLARI İLE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ SEVDA SEVİMLER, CENGİZ DURAN, AYSEL ÇETİNDERE
CONTINIOUS LINKED SETTLEMENT SİSTEMİ VE SISTEMIN DÖVIZ PIYASASINDAKI ROLÜ ERKAN DEMİRBAŞ, M.VEYSEL KAYA
ERKEN CUMHURİYETİN İKTİSADİ KURUMLARINDAN BİRİ: ÂLİ İKTİSAT MECLİSİ FEHMİ AKIN, SERKAN BAYRAKTAR
AVRUPA’DA BÖLGESELLEŞTİRME ÇABALARININ ULUSAL VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: AVUSTURYA VE MACARİSTAN ÖRNEKLERİ HÜSEYİN KOÇAK
ULUSLARARASI PARASAL SİSTEMDE ALTERNATİF ARAYIŞLAR: DÜNYA PARASININ UYGULANABİLİRLİĞİ İBRAHİM AL
YARGI BAĞIMSIZLIĞI, MÜLKİYET HAKKI VE YOLSUZLUĞUN YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ JÜLİDE YALÇINKAYA KOYUNCU
THE EFFECTS OF TURKISH TEENS OVER FAMILY PURCHASE OF VARIOUS PRODUCTS ELİF ASLAN, RIDVAN KARALAR
KAMU ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM ARACI OLARAK KURUMSAL BAŞARI KARNESİ’NİN KULLANIMI KÖKSAL BÜYÜK, MEHMET BARCA
NEPOTİZM VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE İŞ STRESİNİN ARACI ROLÜ VAR MIDIR? MUSTAFA BÜTE
MOĞOLLARIN ANADOLU’YU İSTİLASI SONRASI BATI ANADOLU’DA TÜRKMEN TARZINDA ŞEKİLLENME ŞAKİR TURAN
HOLLANDA’DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ VE KİLİSE-DEVLET AYRILIĞI ORÇUN İMGA
DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KESİR ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOGRAFİK ARAŞTIRMA ÖZLEM DOĞAN TEMUR
CONTROVERSIES OVER THE SPREAD OF IRANIAN SHI’ITE INFLUENCE: SIX OCTOBER CITY SULEYMAN ELIK
LOJİSTİK MALİYET YÖNETİMİNDE İZLENEBİLECEK STRATEJİLER VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER SEMİH HÜSEYİN TOKAY, ALİ DERAN, SEÇKİN ARSLAN
HİZMET SEKTÖRÜ ÖZELLİKLERİ ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA FERHAT SAYIM, VOLKAN AYDIN
TÜRKİYE ÖDEMELER BİLANÇOSU DENGESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İSMET GÖÇER
H.GEORGE FREDERİCKSON VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDEKİ YERİ MISRA CİĞEROĞLU, HÜSEYİN ÖZGÜR
BASEL II STANDARTLARININ KOBİ KREDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ZEKİ DOĞAN, ÖMER İSKENDEROĞLU, AYŞE GÜL HATİPOĞLU
SAĞLIK KURUMLARINDAKİ İŞGÖRENLERİN İŞ TATMİNİ VE BİR UYGULAMA ORHAN ADIGÜZEL, BELMA KEKLİK
KÜMELEME ANALİZİ İLE AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AYŞEN ALTUN ADA
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, Perşembe