31.Sayı

MAKALE İSMİ YAZAR ADI
MULTİCULTURAL SOCİETY AND ISLAMİC FUNDAMENTALİSM: “MY SON THE FANATİC” BY HANİF KUREİSHİ HATİCE ELİF DİLER
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERDE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARINI KULLANMA DURUMLARI MEHMET TEMİZKAN
İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU YAPISI VE İŞLETME PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVREN DİLEK ŞENGÜR, SEDEN ÖZBEK PÜSKÜL
SPOR KULÜPLERİNİN YÖNETİM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SEBAHATTİN DEVECİOĞLU, BİLAL ÇOBAN, YUNUS EMRE KARAKAYA
CHROMİUM MİNES IN KÖYCEĞİZ AND MİNE OPERATİON GRANTS IN 19TH AND 20TH CENTURİES ARZU BAYKARA TAŞKAYA
PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI M. KAYHAN KURTULDU
ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME TAKTİKLERİNİN SOSYALLEŞME ÇIKTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ERCAN ERGÜN, YUNUS EMRE TAŞGİT
TAKİPTEKİ KREDİLERİN ÖZEL SEKTÖRE VERİLEN KREDİLER VE YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ CÜNEYT KOYUNCU, BERRİN SAKA
RENGİN KÜLTÜREL ÇAĞRIŞIMLARI ÖZGE MAZLUM
TÜRKİYE’NİN AFRİKA İLE İLİŞKİLERİNDE PROAKTİF POLİTİKALARININ TEORİK ANALİZİ: KONSTRÜKTİVİST TEORİ, ELEŞTİREL TEORİ VE ULUSLARARASI TOPLUM TEORİSİ ASENA BOZTAŞ
ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLDUKLARI İNSANİ DEĞERLER İLE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ RUHİ YİĞİT, BÜLENT DİLMAÇ
FOOD OR LOVE? MOTHERİNG, FEEDİNG, EATİNG AND DESİRE IN FAY WELDON’S REMEMBER ME TATİANA GOLBAN
JAMES JOYCE AND THE CONDİTİON OF MODERN MAN: HUNGER, FOOD AND EATİNG REVEALİNG SELF-IDENTİTY AND INTER-HUMAN RELATİONSHİP IN LESTRYGONİANS PETRU GOLBAN
KARBON PİYASALARI VE TÜRKİYE PERSPEKTİFİ HAKAN ÇELİKKOL, NASIF ÖZKAN
KEYNESYEN İKTİSATTA ÜCRETLERİN KATILIĞI SORUNU ALİ TARHAN, MUHAMMED VEYSEL KAYA
İÇSEL VE DIŞSAL DOYUMUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ESKİŞEHİR ÜRETİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ CEMİLE AÇIKALIN
CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAPILAN SÖZLÜK ÇALIŞMALARI VE TÜRKÇE SÖZLÜKLER ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ HALİT DURSUNOĞLU
IRAK TÜRKMENLERİ MEHMET KAYIRAN, SELAMİ SAYGIN
DEMOKRASİLERİN TİCARİ İLİŞKİLER ARASINDAKİ ÇEKİM ETKİSİ:TÜRKİYE ÜZERİNE PANEL ÇEKİM MODELİ HÜSEYİN ALTAY
İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ ERHAN DURUKAN
AVRUPA’DA RASYONEL-EKONOMİK BİREYCİLİĞİN YÜKSELİŞİ VE MAX WEBER’İN PROTESTAN AHLAKI YORUMU KÜRŞAT HALDUN AKALIN
ÖĞRETMEN VE VELİLERİN KAYIT BÖLGELERİ UYGULAMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ GÜRBÜZ OCAK, AHMET YAMAÇ
MOBİL İLETİŞİMİN YAYINCILIK VE PAZARLAMA İLETİŞİMİNE ETKİSİ OSMAN KÖROĞLU
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KATILMALI YÖNETİM UYGULAMALARI: ÖZEL VE KAMU BANKALARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA TAHA COŞKUN, AYDIN KAYABAŞI
ÖĞRENCİ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ: YAPRAKLI ÇOK PROGRAMLI LİSESİ ÖRNEĞİ İBRAHİM BOZKURT, RIFAT KARAKUŞ, SEZER ÖKSÜZ
OVALIK KİLİKYA’DA M.Ö. I. YÜZYIL ROMA YÖNETİM OLGUSU VE TARKONDİMOTOS KRALLIĞI MEHMET KURT
ETİK KARAR VERME VE CİNSİYET FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ATİLLA AKBABA, ESRA ERENLER
ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UYUM VE SOSYALLEŞME SÜRECİNİN İNCELENMESİ EROL DURAN, FERİDUN SEZGİN, OKAN ÇOBAN
KÜTAHYA'DA H. 1317/ M. 1899 TARİHLİ HACI ÖMER AĞA VAKFİYESİ ŞAKİR TURAN
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2014, Perşembe