37.Sayı

MAKALE İSMİ YAZAR ADI
GLOBAL CONSTRAINT: EXTENDING POWER TRANSITION THEORY TO INCLUDE GREAT POWER INTERFERENCE VOLKAN KALENDER
YEREL YÖNETİMLERİN ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİNDE İLGİLİ KURUMLARLA ETKİLEŞİMİ EYÜP ZENGİN, MÜCAHİT KESGİN
DENEYİMSEL PAZARLAMANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: RESTORANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SELMA MEYDAN UYGUR, SAİT DOĞAN
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE TMS/TFRS VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA SUNUM VE DEĞERLEME FARKLILIKLARI HAKKI FINDIK
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE SEKTÖREL İSTİHDAMIN YABANCI BANKA GİRİŞLERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (1990–2010) MUSTAFA ÜNVER
FİNANSAL ORANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: ARACI KURUMLAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA YILMAZ AKYÜZ, ERHAN GENÇ, IŞIL EREM
TÜRK BANKACLIK SEKTÖRÜNDE DEZENFLASYON SÜRECİNDE CAMELS ANALİZİ MEZAHİR ABDULLAYEV
THE APPLICATION OF THE LABOVIAN NARRATIVE ANALYSIS TO A SHORT STORY IN AN EFL CLASS MEHMET BOYNO, EYYUP AKIL, FERHAT DOLAŞ
TÜRKİYE’DE SAĞLIK-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ŞADAN ÇALIŞKAN, MUSTAFA KARABACAK, OYTUN MEÇİK
TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYON YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: 2005-2010 DÖNEMİ A. ÖZNUR ÜMİT, ELİF BULUT
DİNİ TUTUM - STRESLE BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ ERKAN KAVAS
PHILLIPS “EĞRİ”’SİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI ÜZERİNE AYŞEN ARAÇ
OKUL KUPONU REFORMU, GELİŞİMİ VE EĞİTİME ETKİLERİ: ŞİLİ ÖRNEĞİ ELİF ERİŞEN
DİŞÇİLİK ÂLEMİ MECMUASI (1924-1929) MUSTAFA SELÇUK
KAZAK HALK EDEBİYATINDA HİKMETLİ BİR DEYİŞ: ŞEŞENDİK SÖZLER FATMA DEĞİRMENCİ
BİR KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA MODÜLÜ OLARAK İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİNİNİKY VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR UYGULAMA VEYSEL AĞCA, ASUMAN MENTEŞE
İDARE İLE BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE GÜÇ DENGESİZLİĞİNİN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ BİR YÖNTEM: İDARİ USUL FATİH KIRIŞIK
KÜTAHYA’DA 1946-1960 YILLARI ARASINDA MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNİN ANALİZİ VE SİYASAL YAPI GÖKHAN GÖKTÜRK
ORTADOĞU’DA TERÖRÜN EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE, MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN ÜZERİNE BİR İNCELEME HÜSEYİN ALTAY, AYKUT EKİNCİ, M. AKİF PEÇE
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET (BOŞANMIŞ KADINLARA YÖNELİK ARAŞTIRMA) RANA EŞKİNAT
SEÇİLMİŞ AVRUPA ÜLKELERİNDE MAKROEKONOMİK PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: ŞANS KISITLI VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA ERHAN DEMİRELİ, ASLI YÜKSEK ÖZDEMİR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUKLARI ŞEHRE EKONOMİK KATKILARI: KÜTAHYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ CEMALETTİN DEMİRELİ, ERCAN TAŞKIN
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE TEŞVİKLER VE ÜLKE UYGULAMALARI ERDAL AKDEVE, ERDAL TANAS KARAGÖL
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE YÖNETSEL AMAÇLI HESAP PLANLARININ TMS’YE GÖRE OLUŞTURULMASI VE HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ METİN YILMAZ, ALİ HAYDAR GÜNGÖRMÜŞ
Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2014, Pazartesi