39.Sayı

MAKALE İSMİ YAZAR ADI
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI KOBİ’LER İÇİN TFRS’YE HAZIR MI? AHMET AĞCA, ELÇİN DALKILIÇ
ŞİRKET ETKİNLİKLERİ: İMKB 100 İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ UYGULAMASI ÇAĞATAY ORÇUN, AYŞEGÜL ÇİMEN, AYŞEGÜL ŞAHİN
JOHN KENNETH GALBRAITH’IN İKTİSADI: KURUMSALCI MI, POST-KEYNESYEN Mİ? H. IŞIL ALKAN
TURİST REHBERLERİNİN MOTİVASYONU İLE PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ÖZLEM KÖROĞLU, CEVDET AVCIKURT
EDEBİYATA SOSYOLOJİK BAKMAK:MUSTAFA KUTLU’NUN “UZUN HİKÂYE” ADLI ESERİNDEKİ ANLAMLAR VE İDEOLOJİK YANSIMALAR BİLAL CAN, FATİH ÖZBAY
HAYEK’İN SOSYAL VE SİYASAL TEORİSİ MEHMET AKINCI
MARKA BAĞLILIĞI VE ETNOSENTRİZM ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI DERYA YARANGÜMELİOĞLU, DİDAR BÜYÜKER İŞLER
ŞİKÂYET DAVRANIŞLARININ BETİMLENMESİNE YÖNELİK BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ VEYSEL YILMAZ, RANA ŞEN, MURAT DOĞAN, METİN BAŞ
TÜRK İMALAT SANAYİ KATMA DEĞERİ ÜZERİNDE DOĞRUDAN DIŞ YATIRIMLARIN ROLÜ ZAFER KANBEROĞLU, OĞUZ KARA
KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERDE GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL ÖZELLİKLERİNİN ERKEN ULUSLARARASILAŞMADAKİ ROLÜ HAKAN ATLI, BURAK KARTAL
ÇOKLU ORTAM (MULTİMEDYA) TASARIMI İÇEREN LİSANS DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİNVİDEO VE ANİMASYON KONULARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ: GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BÜLENT BİNGÖL
OECD ÜLKELERİNDE REEL ÜCRETLER VE EMEK VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ ATALAY ÇETİN, İBRAHİM BAKIRTAŞ
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE BİR BASKI VE DENETİM MEKANİZMASI OLARAK CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ KULLANIMI: ULUS ÖRNEĞİ (1956-1960) ÇAĞLA KUBİLAY
UZAKTAN EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ EKREM DEMİR
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE TÜKENMİŞLİK DUYGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR UYGULAMA METİN ULUKÖY
REGÜLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME S. FATİH KOSTAKOĞLU
1982 ANAYASASI’NDA YER ALAN VERGİLEME İLKELERİNİN FELSEFİ TEMELLERİ AHMET TEKİN, ÖNER GÜMÜŞ
EROL GÜNGÖR ÖRNEĞİNDE 1960-1980 ARASI TÜRK AYDINI VE DİN ALİ SARIKOYUNCU, ÖZNUR YAŞAR
MEKÂNLARIN HAFIZASINA AHMET HAMDİ TANPINAR’IN BEŞ ŞEHİR’ İNDEN BAKMAK GÖKAN ÖZKUK
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YAŞANTILARINDA OKUL İDARESİNDEN BEKLENTİLERİ EMİNE ÖZEL
ÖRGÜTLERDE YABANCILAŞMA İLE TÜKENMİŞLİK SENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA N. DERYA ERGUN ÖZLER, MELTEM (ÖZÇINAR) DİRİCAN
TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNE YÖNELİK VERGİSEL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ FAZLI YILDIZ
BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI: SAĞLANAN DESTEKLERİN BİR İL ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ MEDİHA MİNE ÇELİKKOL
Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2014, Pazartesi