41.Sayı

Sosyal Bilimler Dergisinin 41.Sayısı

-Derginin Künyesi

-Derginin tamamı için tıklayınız.

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

1-YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRÜP GERİ DÖNEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ BEYİN GÖÇÜNE BAKIŞI: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Nursen VATANSEVER DEVİREN, Filiz DAŞKIRAN                                                                                                   1-10

 

2-İMALAT SANAYİSİNDE TÜRKİYE’NİN AB İLE TİCARETİNİN YAPISI VE REKABET GÜCÜ: TEKNOLOJİ DÜZEYLERİNE GÖRE BİR İNCELEME

Gökhan ÖZDAMAR                                                                                                                                                          11-30

 

3-ALGILANAN YÜKSEK KATILIM SAĞLAYAN İŞ SİSTEMLERİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: İLK ÜSTÜN ALGILANAN DESTEĞİNİN BİÇİMLENDİRİCİ DEĞİŞKEN ROLÜ

K. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU                                                                                                                                     31-42

 

4-THE IMPORTANCE OF DOMESTIC POLITICS IN EXPLAINING THE CHANGE IN TERRITORIAL POLITICS IN EU CANDIDATE STATES: TURKEY AS A CASE

Ali Onur ÖZÇELİK                                                                                                                                                            43-54

 

5-KUTADGU BİLİG’DE YÖNETEN-YÖNETİLEN İLİŞKİLERİ

Alper ÖZMEN                                                                                                                                                                    55-60

 

6-MERKEZİYETÇİ YÖNETİM KISKACINDA SİVİL TOPLUM ÇIKMAZI

Konur Alp DEMİR                                                                                                                                                             61-70

 

7-LİDERLİK TARZI İLE MESLEKİ BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sema YİĞİT, Hakan YAZARKAN                                                                                                                                   71-84

 

8-DEMOKRASİ VE KADIN: “BİR DIŞLANMA SERÜVENİ”

Merve KARAMANLI                                                                                                                                                        85-92

 

9-TOPLUMSAL KÜLTÜRÜN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİSİ: SOSYAL AĞ KULLANIMININ ARACILIK ROLÜ

Harun ŞEŞEN, Semih SORAN, Ebru CAYMAZ                                                                                                             93-106

 

10-BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ’NİN SANAYİYE, DEVLETE VE ÜNİVERSİTEYE YARARLARI: KONYA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yasemin TELLİ ÜÇLER                                                                                                                                                    107-120

 

11-ÖZEL hastanelerde ilişkisel pazarlama uygulaması

Ercan TAŞKIN, Filiz ÇOKAY, Murat KURT, H. Feyyaz EBEOĞLUGİL, Hasan ÖZYAŞAR, Abdulbaki BARAN     121-130

 

12-TERMAL KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: FRİGYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Düriye BOZOK, Ömer Zafer GÜVEN, Uğur CEYLAN                                                                                                   131-140

 

13-HASTANE İŞLETMELERİNDE SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME MODELLEMESİ

Hilmi KIRLIOĞLU, Bedia ATALAY                                                                                                                                141-162

 

14-Finansal başarısızlığın öngörülmesinde çok kriterli karar verme analizine dayalı bir araştırma

Kemal VATANSEVER, Sinan AYDIN                                                                                                                             163-176

 

15-GİRİŞİMCİLİĞİN GENÇ GİRİŞİMCİ ADAYLARI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: SDÜ GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI ÖRNEĞİ

Öznur YAŞAR, Merve MERT ŞENCAN                                                                                                                         177-190

 

16-THE EFFECTS OF WORD-OF-MOUTH MESSAGE ON PURCHASE DECISION IN CREDENCE-BASED SERVICES

Mustafa DİLBER, Lokman İNCİRKUŞ                                                                                                                             191-212

 

17-12 Eylül 2010 TARİHLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKACILIĞINA ETKİLERİ

Tahsin GÜLER                                                                                                                                                                   213-220

 

18-TURKISH IDENTY AND EU INTEGRATION ISSUE OF TURKEY WITHIN THE RECENT DEVELOPMENTS

Hüsamettin İNAÇ, Feyzullah ÜNAL                                                                                                                                 221-224

 

19-TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET VE MEDİKAL KURTARMA AÇISINDAN YALOVA, VAN VE SİMAV DEPREMLERİNİN İNCELENMESİ

Emsal İBİŞ, Bedrettin KESGİN                                                                                                                                          225-234                                                                                                                     

 

20-ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ, İŞYERİNDE SAPKIN DAVRANIŞ VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ İLİŞKİSİ

Emre SEZİCİ                                                                                                                                                                      235-246

 

21-SEKÜLERLEŞMENİN HIZLANDIRICISI OLARAK KENTLEŞME

Volkan ERTİT                                                                                                                                                                    247-254

 

22-ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MERAKLILIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ)

Satı AKGÜL, Çetin ÖZDİLEK                                                                                                                                           255-264

 

23-TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KULLANDIKLARI KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Mehmet TOK, Mehtap YIGIN                                                                                                                                           265-276

 

24-YÜKSEKÖĞRETİMDE İNGİLİZCE-I DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ   

Baki SARITAŞ, Asım ARI                                                                                                                                                277-296

 

25-OTİSTİK ÇOCUK EBEVEYNLERİNİN GENİŞ OTİZM FENOTİPİ VE ALEKSİTİMİ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Aydan AYDIN, Tuğba SARAÇ                                                                                                                                        297-308

 

26-EĞİTİMDE EĞİTSEL SOSYAL AĞ SİTELERİNİN KULLANIMI: EDMODO ÖRNEĞİ

Gürhan DURAK, Serkan ÇANKAYA, Eyup YÜNKÜL                                                                                                  309-316

 

27-MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Eyüp İZCİ, Özlem GÖKTAŞ                                                                                                                                             317-328

 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2014, Perşembe