42. Sayı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 42. SAYISI

-KÜNYE

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

1)SINIRLI BİLGİ, SINIRLI İKTİDAR: İSKOÇ AYDINLANMASI DÜŞÜNÜRLERİ VE HAYEK ÖZELİNDE İNCELEME

Özlem KIRLI

 

2)FİRMAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLERLE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Cumhur ŞAHİN

 

3)KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMINDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI

Haldun ŞEKERCİ

 

4)ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ YORDAYICISI OLARAK OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI

Ahmet AYIK, Engin YÜCEL, Mücella SAVAŞ

 

5)THE MYSTERIES OF UDOLPHO: ANN RADCLIFFE’S “GOTHIC” EUTOPIA FOR THE FEMALE OF THE EIGHTEENTH CENTURY

Ertuğrul KOÇ, Özge GÜVENÇ

 

6)BİRİNCİ VE İKİNCİ MEŞRUTİYET ANAYASALARINDA ÖNGÖRÜLEN DEVLET MODELLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Adil BUCAKTEPE

 

7)TURİZMİN SOSYO-KÜLTÜREL BOYUTTA ORTAYA ÇIKARDIĞI ETKİLERİN İNCELENMESİ: MARMARİS ÖRNEĞİ

Çağıl Hale ÖZEL

 

8)YERLEŞİKLİK ve İLİŞKİLERİ ANLAMADA AĞ DÜZENEĞİ KURAMI: SOSYOLOJİK BAKIŞ

Tolga TORUN, Özüm EĞİLMEZ

 

9)İŞLETME ALANINDAKİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıldız AYANOĞLU, Ayşegül CİĞER, Hüseyin ABUHANOĞLU, Sinan AYDIN

 

10)KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI, BİLGİLERİNİN KALICILIĞI VE TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Veli BATDI

 

11)AŞK MESNEVİLERİNDE AYRI DİNLERDEN ÂŞIKLARIN AŞK VE KUTSAL ÇATIŞMASI

Murat ÖZTÜRK

 

12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ

Kamil DEMİRHAN

 

13)TÜRKİYE’DE KADINLARIN ÜNİVERSİTELER BAĞLAMINDA YETKİ VE KARAR VERME MEKANİZMALARINA KATILIMI

Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ, Miray BAYBARS, Jülide KESKEN

 

14)APAMEIA ANTİK KENTİNDEN HEYKELTIRAŞLIK ESERLERİ

S.Sezin SEZER

 

15)BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA İNGİLİZ KADINI ÜZERİNE BİR İNCELEME: SAVAŞIN İNGİLİZ KADINININ HAYATINA ETKİSİ

Onur YAMANER

 

16)MARTİN LUTHER’İN İSLAM VE TÜRKLER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

Önder CANVEREN

 

17)AN EVALUATION OF THE RUBRIC USED IN DETERMINING STUDENTS’ LEVELS OF DISCIPLINED MIND IN TERMS OF GENERALIZABILITY THEORY

Özge CAN ARAN, Neşe GÜLER, Nuray SENEMOĞLU

 

18)BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞININ HUKUKİ VE SİYASİ SORUNLARININ ASİMİLASYON POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE TAHLİLİ

Halis AYHAN

 

19)KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE’DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ

Şerife DEMİROĞLU, Ali ELEREN

 

20)SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK: AB VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR

Ayşen ALTUN ADA, Zehra KILIÇ

 

21)ALTIN FİYATININ ZAMAN SERİSİ YÖNTEMLERİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ

Yasemin KESKİN BENLİ, Ayşe YILDIZ

 

22)MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN MISIR HÜKÜMETİ İLE PARADOKSAL İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ: 1931-1970

Tayyar ARI, Engin KOÇ

 

23)SİNEMADA BİÇEM VE KISA FİLM: TÜRK KISA FİLMLERİNİN BİÇEMSEL ‘ÖZGÜNLÜKLERİ’

Barış KILINÇ

 

24)DÖNÜŞÜMCÜ BİR LİDER OLARAK TURGUT ÖZAL

Resul İZMİRLİ, Ramazan GÖKBUNAR, Buğra ÖZER

 

25)1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU’NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER

Yılmaz DEMİRHAN, Nazım KARTAL

 

26)YATIRIMCI DUYARLILIĞI, PİYASA LİKİDİTESİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Yasemin Deniz AKARIM

 

27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ

Yüksel KÖKSAL, Sema SARI

 

28)Modernleşme Sürecinde OSMANLI İmparatorluğu’nun SİYASAL SİSTEMİ ve Gelişen Siyasi Düşünce Akımları

Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU

 

29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI

Erkan DİNÇ, Murat KEÇE

 

30)TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖRNEĞİ

Murat ESEN, Köksal BÜYÜK

 

31)SCHEİN'İN KARİYER DEĞERLERİ PERSPEKTİFİNDE ÖĞRENCİLERİN KARİYER TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

H. Zeynep BATUR, Orhan ADIGÜZEL

 

32)USING THE E-LEARNING METHODS FOR MANAGING OPEN INNOVATION ACTIVITIES IN BUSINESS ECOSYSTEMS

Zümrüt ECEVİT SATI, Faruk DURSUN

 

33)TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Buket EREN, Mustafa ÇELİK, Aytunga OĞUZ

Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2014, Pazartesi