Kütahya Özel Sayısı

KÜTAHYA ÖZEL SAYISI

-Derginin Künyesi için tıklayınız.

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

1)KÜTAHYALI ŞEYHÎ’NİN HÜSREV Ü ŞÎRÎN’İ

Mustafa GÜNEŞ 

 

2)İLİŞKİSEL PAZARLAMADA İLETİŞİM, GÜVEN VE EMPATİ BOYUTLARI VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA BİR UYGULAMA: KÜTAHYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

Ercan TAŞKIN, Yavuz Selim DÜGER, Cevat SÖYLEMEZ, Dursun BOZ, Fırat POLAT

 

3)TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA KÜTAHYA KENTİ OSMANGAZİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINA BİR BAKIŞ

Murat YAMAN

 

4)ERGENLERİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE SOSYALLEŞME SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin KOÇAK, Ziya KÖSE

 

5)MUSTAFA AHTERÎ EFENDİ VE AHTERÎ-İ KEBÎR ADLI SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE

Mustafa GÜNEŞ

 

6)ANADOLU VALİSİ SEYYİD ALİ PAŞA ASİ MİYDİ?

Mustafa İNGENÇ

 

7)KÜTAHYA BELEDİYESİ MUSTAFA HAKKI YEŞİL KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN YAZMA MESNEVÎLER

Ersen ERSOY, Kadir GÜLER

 

8)TARIMSAL DESTEK UYGULAMALARI: IPARD DESTEKLERİNİN KÜTAHYA TARIMINA ETKİSİ

Seyfettin ÜNAL, Adem FİDAN

 

9)KÜTAHYA VE ÇEVRESİNDE SAĞALTMA OCAKLARI VE YAPILAN TEDAVİLER

Münire BAYSAN 

 

10)HAMDULLAH HAMDÎ’NİN TUHFETÜ’L-UŞŞÂK’INDA ŞEYHÎ ETKİSİ

Mustafa GÜNEŞ

 

11)KÜTAHYA’NIN PINARLARI (VEHBİ) TÜRKÜSÜ VE YAŞANMIŞ ÖYKÜSÜ

Mehmet Nuri UYGUN

 

12)ŞEHİRLEŞME SÜREÇLERİNDE SOSYAL BİR İLİŞKİ AĞI OLARAK HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİN İŞLEVLERİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ

Fatih ÖZBAY

 

13)TANZİMAT’TAN SONRA (1839) KÜTAHYA’DAKİ HIRİSTİYANLARIN DİNÎ-İDARİ DURUMLARI VE YAŞADIKLARI TARTIŞMALI MESELELER

Ahmet TÜRKAN 

 

14)XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA KÜTAHYA'NIN GİREĞİ NAHİYESİNE BAĞLI BEZİRGÂN KÖYÜNÜN SOSYO-EKONOMİK YAPISI (TEMETTÜAT VE NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE)

Arif KOLAY

Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2015, Perşembe