43.Sayı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 43. SAYISI

KÜNYE

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

1.KÖY ENSTİTÜLERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Fatma SUSAR KIRMIZI

2.MADEN SAHALARINI DOĞAYA KAZANDIRMA PROJELERİNİN EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ: YAYLIKTEPE SAHASI UYGULAMASI

M. Alper DEMİRBUGAN

3.ÖRGÜTLERDE ÖĞRENEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ VE KAMU KURUMUNDA BİR UYGULAMA

Ramazan ARSLAN, Kübra DEMİRCİ

4.MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI

Recai AKKAYA, Dilek SEZGİN MEMNUN

5.STK (VAKIFLAR) VE MARKA İMAJI

Bilge DOĞANLI

6.YÖNETİCİLERİN ETİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: İZMİR İLİNDEKİ BANKALARDA BİR UYGULAMA

Yeşim KOÇYİĞİT, Cengiz DURAN, Aysel ÇETİNDERE

7.İŞGÖRENLERİN GÜÇLENDİRME ALGILARININ SORUMLULUK ÜSTLENME DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞE ADANMIŞLIK VE İŞ TATMİNİ DEĞİŞKENLERİNİN ARACILIK ROLÜ

Ceyda MADEN EYİUSTA 

8.RISING SIGNIFICANCE OF NON-STATE ENTITIES IN THE GLOBAL SYSTEM: NEW ACTORS AND NEW CHALLENGES

İrfan ÇİFTÇİ, Bilal SEVİNÇ

9.GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİN İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERİ ÇÖZÜMLEME VE ÖZETLEME BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Ömer Faruk TAVŞANLI, Demet SEBAN 

10.CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HİKÂYESİNDE(1923-1950) YUNAN/RUM ALGISI

Ensar KESEBİR 

11.OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE VALİ ATAMALARI (1839-1908 HUDÂVENDİGÂR VİLÂYETİ ÖRNEĞİ)

Muammer DEĞİRMENDERE 

12.MODERN TOPLUMDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ VE DEVLET: İKTİDAR, İDEOLOJİ VE KİTLE İLETİŞİMİ

Devrim ÖZKAN

13.TARİH DERSLERİNDE YARARLANILABİLECEK SAVAŞ FİLMLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Özgür AKTAŞ 

14.VERGİ KANUNLARININ GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Selami ER 

15.HİNDİSTAN OMBUDSMANI: YAPISAL-KURUMSAL VE İŞLEVSEL YÖNLERİ

Kadir Caner DOĞAN

16.İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ, Mecit Emre BÜLBÜL

17.TANZİMAT’TAN BUGÜNE SİYERDEKİ PARADİGMATİK DEĞİŞİMLER

Yasin BEYAZ 

18.VERGİ ALGISI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: KIRKLARELİ İLİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN VERGİ ALGISI

Adil AKINCI, Oğuz BAŞOL 

19.RISK DETERMINED OF MOTOR OWN DAMAGE INSURANCE BY POLICIES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Fuat YELKEN, Eyyup GULBANDILAR, Nilufer DALKILIC, Cemal KOCAK

20.OSMANLI DEVLET VE EKONOMİ DÜZENİNDE DEĞİŞİM: KEMANKEŞ KARA MUSTAFA PAŞA LÂYİHASI

Harun ŞAHİN 

21.SEKTÖREL REEL DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI İTHALAT HACMİNİ ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Esin KILIÇ, Kemal YILDIRIM 

22.TÜRKİYE’DE 1980 DÖNÜŞÜMÜ SONRASI İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ

Ferhat APAYDIN, Süleyman AÇIKALIN

23.ORTAÖĞRETİM KİMYA DERS KİTAPLARININ GRAFİKLER VE GRAFİKLERLE İLGİLİ AKTİVİTELER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Cem GÜLTEKİN, Canan NAKİBOĞLU 

24.AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARINDAN KAMU KURULUŞLARINA AKTARILAN MALİ YARDIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Metin YILMAZ 

25.TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ KULLANIMI VE KALKINMANIN MEKÂNSAL ANALİZİ

Adem YILMAZ, Mustafa DURMAN

26.KAZANÇ, NAKİT AKIMI VE TAHAKKUKLARIN SÜREĞENLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Nasıf ÖZKAN, M. Mesut KAYALI

Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2015, Pazartesi