44. Sayı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 44. SAYISI

KÜNYE

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

1.MALİYE LİSANS DÜZEYİNDE ALINAN EĞİTİMİN ÇEVRE VERGİSİ BİLİNCİNE ETKİSİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İnci AĞACAN, Naci Tolga SARUÇ

 

2.İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK (KÜTAHYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

Kemal POYRAZ, Hürmüs SÜRÜCÜOĞLU

 

3.FATHER-SON CONFLICT IN SAM SHEPARD’S PLAYS

Aydın GÖRMEZ

 

4.HAZIR YAZILIMLAR İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ: AMOS, EQS, LISREL

Veysel YILMAZ, Semra VAROL

 

5.FİNANSAL ORANLARIN FAALİYET ALANLARINA GÖRE DEĞİŞİMİNİN MERKEZ BANKASI SEKTÖR RAPORLARI YARDIMIYLA İNCELENMESİ

Ali AKAYTAY, Kahraman ÇATI, Serkan YÜCEL

 

6.MEYVE SUYU ÜRÜNLERİ SATIN ALMA TERCİHİNDE AMBALAJ FAKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

M. Göksel AKPINAR, Mevlüt GÜL, Mükerrem ATALAY ORAL, Ali Şevki AKAY, Sinem GÜLCAN

 

7.PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI:  TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BEKLENTİ KANALININ GEÇERLİLİĞİ

Sumru BAKAN, Taner AKÇACI

 

8.PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI VE DÖVİZ KURU KANALI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Cemil ERARSLAN, Esra KATI

 

9.TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDE UYGULANAN DENETİM SİSTEMİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ

Meltem KESKİN KÖYLÜ, Tülay TELLİOĞLU, Naciye GÖKÇE

 

10.SANAL ÖRGÜTLERDE BİLGİ PAYLAŞIMI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Meltem DİL ŞAHİN

 

11.ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN GEÇERLİLİĞİ

İbrahim ERDOĞAN, Kumru TÜRKÖZ, Muhammed Şehid GÖRÜŞ

 

12.FİNANSAL DIŞLANMAYA BAKIŞ

Fatih TEMİZEL

 

13.BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ferit KARAHAN, M. Mesut KAYALI

 

14.ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Uğur TÜRK, Gültekin YILDIZ

 

15.BELEDİYELERDE VİZYON YÖNETİMİ

Serhat TAŞPINAR

 

16.ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

Şenay YILMAZ, Rafet AKTAŞ

 

17.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK HARCAMALARI İLE CEP TELEFONU KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Filiz KADI, Hakan ÖZTUNÇ

 

18.GÜNDELİK HAYATTA TOTALİTARİZM: GEORGE ORWELL’IN 1984 ADLI DİSTOPYA ROMANINDA İDEAL TOPLUM TASAVVURLARI

M. Caner MÜFTÜOĞLU, Fatih ÖZBAY

 

19.TÜRKİYEDE FUTBOLLA İLGİLİ YAZILI MEDYADA KULLANILAN ARGO, KÜFÜR VE SAVAŞ METAFORLARININ İNCELENMESİ

Zinnur GEREK, Alparslan ÜNVEREN, Salih SEYHAN

 

20.273 NUMARALI MANİSA ŞER’İYYE SİCİLLİNDEKİ TEREKE KAYITLARINA GÖRE MANİSA’DA SOSYAL HAYAT (1836-1837)

İlker Mümin ÇAĞLAR

 

21.ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE BİREYSEL YARATICILIK PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ

Bülent AKYÜZ

 

22.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE MALİYETLERİN TESPİTİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Hamide ÖZYÜREK, Derya DUMAN, Samet KAPTAN

Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2015, Pazartesi