45. Sayı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 45. SAYISI

KÜNYE

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

1.MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODOLOGY FOR COURSE EVALUATION AND SELECTION IN BOLOGNA PROCESS

 

Özden ÜSTÜN, Şafak KIRIŞ, Derya DELİKTAŞ

 

2.MÜZEKART KULLANICILARININ YARAR ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AYASOFYA VE TOPKAPI MÜZELERİ ÖRNEĞİ

 

Sema EKİNCEK, Reşat ARICA, Begüm İLBAY

 

3.VOLATILITY TRANSMISSION OF CREDIT DEFAULT SWAP (CDS) RISK PREMIUMS

 

Mert URAL, Erhan DEMİRELİ

 

4.TÜKETİCİLERİN KÜRESEL MARKA ALGISI VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

Ercan TAŞKIN, Cevat SÖYLEMEZ

 

5.KUR’ÂN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE YAHUDİ VE HIRİSTİYANLAR VE BİR MÜSLÜMAN OLARAK ONLARA KARŞI TAVRIMIZ

 

Davut AYDÜZ

 

6.KEYNESYEN GÖRÜŞ İLE MONETARİST GÖRÜŞÜN YÖNTEM FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: 1929 KRİZİ ÖRNEĞİ

 

İsmail KÜÇÜKAKSOY, Elif ERCAN

 

7.DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ: SORUMLULUKLARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tansel ÇETİNOĞLU

 

8.ADAPAZARI’NDA HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1914-1922)

Bülent CIRIK

 

9.“SOKAK ÇOCUKLARI” PROBLEMİ VE BU PROBLEME YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR (TÜRKİYE – HİNDİSTAN ÖRNEĞİ)

 

Sami ŞENER, MERYEM SERDAR

 

10.PRENS SABAHATTİN VE ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK ANLAYIŞI

 

Feyzullah ÜNAL, Soner KAVUNCUOĞLU

 

11.AKADEMİK USULSÜZLÜK: SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DENEYİMLERİ

 

Baykal BİÇER, Muhammet ÖZDEN, Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN

 

12.DİNLEME BECERİSİ ÖĞRETİMİ YA DA KÜLKEDİSİ SİNDERELLA

 

Ayhan KAHRAMAN

 

13.YÖNETİCİNİN GÜÇ KAYNAĞI İLE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE DUYDUĞU GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

Ayşem ÇALIŞKUR

 

14.DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

 

Emin ZEYTİNOĞLU, Seçkin GÖNEN

 

15.KAPASİTE KULLANIM ORANININ CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

 

Mustafa ÜNVER

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2015, Cumartesi