47. Sayı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 47. SAYISI

KÜNYE

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

1. LİTOLOJİK VE MORFOLOJİK UNSURLARIN AD VERMEDE ESİN KAYNAĞI OLMA DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ   

Funda ÖRGE YAŞAR-Okan YAŞAR

 

2. DOĞU AKDENİZ’İN ARTAN PETROPOLİTİK ÖNEMİ VE TÜRKİYE’NİN KUZEY KIBRIS SİYASETİ

Yavuz ÇANKARA

 

3. SAVUNMA HARCAMALARINA TERÖR RİSKİNİN ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA

Özer ÖZÇELİK-Hüseyin ÖNDER

 

4. YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Mehmet Fatih AYAZ-Hanifi ŞEKERÇİ

 

5. GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI EĞİTİMİNDE PEDAGOJİK SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

Özge MAZLUM-Hasan EKMEKÇİ

 

6. BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL OLGUNLUĞU DÜZEYLERİNİN OKUMA YAZMAYI ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİSİ

Asım ARI-Esra ÖZCAN

 

7. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ

Meltem ACAR GÜVENDİR-Yeşim ÖZER ÖZKAN

 

8. İZLEYİCİLERİN YIKICI LİDERLİK ALGISI VE SONUÇLARI

Emre SEZİCI

 

9. HIGHBROW CULTURAL CONSUMPTION AND THE PERCEPTION OF SOCIAL PRESTIGE IN EUROPE

Durmuş Ali YÜKSEK

 

10. TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELMENİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE TÜRKİYE'NİN ENERJİDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞININ AZALTILMASINA YÖNELİK KATKILARI

Ramazan KILIÇ-Nurettin URGUN

 

11. VALİ VE KAYMAKAMLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN ETMESI

Fatih KIRIŞIK-Muhammed DURDU

 

12. BİREYLERİN UMUT DÜZEYLERİ İLE GELECEK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MULTİNOMİNAL LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Erkan ARI

Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2016, Çarşamba