Afro-Avrasya Özel Sayısı

AFRO-AVRASYA ÖZEL SAYISI

Derginin künyesi için tıklayınız.

İÇİNDEKİLER


1. TÜKETİCİLERDEKİ SPOR SPONSORLUĞU ALGISININ MARKA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ercan TAŞKIN-Ali KOSAT 1-17


2. TEKERLEĞİ YİNE VE YENİDEN İCAT ETMEK: DİL EĞİTİMİ POLİTİKALARI
Ayhan KAHRAMAN 18-25


3. BİÇİM, İÇERİK, KOMPOZİSYON DÜZENİNDEKİ BENZER TEMALAR AÇISINDAN AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ÇİZİM SANATINDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME: AZİM AZİMZADE VE TURGUT ZAİM
Başak Lütfiye SEYHAN 26-43


4. TÜRKİYE’DE PROTESTAN EĞİTİM DİZGESİ “AMERİKAN KOLEJLERİ 1839–1922”
Baykal BİÇER 44-69


5. OSMANLI DÖNEMİ PARA VAKIFLARIYLA GÜNÜMÜZ KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Cantürk KAYAHAN, İrfan GÖRKAŞ, Halime ÖNK 70-90


6. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
Hakan ÇELİKKOL, Ergin UZGÖREN, M. Mine ÇELİKKOL, Halime GÜRDAL, Bahar ÇELİK 91- 101


7. AMPİRİK PERSPEKTİFTEN GEÇİŞ EKONOMİLERİNDEKİ ZİRAİ KALKINMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Mahmut ZORTUK- Semih KARACAN 102-110


8. ANADOLU’DA BİR OSMANLI MAHALLESİNİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI: KÜTAHYA-BÖLÜCEK ÖRNEĞİ (1834-1835)
Nurgül BOZKURT 111-131


9. GÜVENLİK ÖZGÜRLÜK DENGESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ “İÇ GÜVENLİK PAKETİ” TARTIŞMALARI
Eren Alper YILMAZ, Hatice CAN ÖZİÇ, Ahmet AKBULUT 132-146


10. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İDAREYİ DEĞİŞİME İTEN NEDENLER
Eray ACAR 147-159


11. KOLEKTİVİST KÜLTÜR, YEŞİL TUTUM VE DAVRANIŞIN YEŞİL ÜRÜNLERE DAHA FAZLA ÖDEME İSTEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Aysel ERCİŞ, Murat KURNUÇ, Bahar TÜRK 160-178 12. EKONOMİ KALKINMANIN DEMOKRASİ ÜZERİNE ETKİSİ: 1991-2016 ARASI KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN ÜZERİNE BİR İNCELEME

Erdi TOPÇUOĞLU, Sezai ÇAĞLAYAN 179-191


13. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TÜKETİMİN BENİMSENMESİNDE KARŞILAŞILAN ENGELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra YILDIRIM SÖYLEMEZ, Meltem DİL ŞAHİN, Yasemin Deniz KOÇ 192-204


14. BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARINDA VOLATİLİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ferit KARAHAN, M. Mesut KAYALI, Metin BAŞ 205-234


15. YÖRÜKLERİN GÜNLÜK YAŞANTILARININ SANAT ESERLERİNE YANSIMASI Gökhan AKÇA 235-243


16. KARADENİZ’E KIYIDAŞ DEVLETLER AÇISINDAN MONTRÖ SÖZLEŞMESİ’NİN SAĞLADIĞI DENGE REJİMİ Hakan ARIDEMİR 244-253


17. MEVCUT DÜNYA DÜZENİNDE AVRASYANIN KONUMU: BELİREN TARİHSEL BLOK
Hatice Hande ORHON ÖZDAĞ 254-270


18. SULTANİYE (KARAPINAR)’YE İÇME SUYU GETİRİLMESİ, SUYOLLARININ TAHRİBİ VE TAMİRİ (1568- 1582)
Hasan Basri KARADENİZ 271-280


19. GÜVENLİK, ENERJİ VE PAZAR EKSENİNDE ÇİN’İN ORTA ASYA POLİTİKASI
Hasan DURAN, Nyambayar PUREVSUREN 281-294


20. SEÇİLMİŞ BAZI AFRO-AVRASYA ÜLKELERİNDEKİ FİNANSAL GELİŞMENİN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ
Hayrettin KESGİNGÖZ-Ahmet OĞUZ 295-303


21. PARA VAKIFLARI TEMELİNDE OSMANLI FİNANS FELSEFESİ: SOFYALI BALİ ÖRNEĞİ
Cantürk KAYAHAN, İrfan GÖRKAŞ 304-317


22. SOSYAL BİLGİLER MÜFREDAT PROGRAMLARINDA TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLİ KONULARIN ANALİZİ
Kamile GÜLÜM, Umut DEMİROK 318-329


23. KENT DOKUSUNA UYGUN ALTERNATİF ÇEVRESEL ULAŞIMDA BİSİKLET KULLANIMININ SOSYAL FAYDA MALİYET ANALİZİ
Metin ÇALIK 330-346


24. AFRO-AVRASYA BÖLGESİNDEKİ ÜLKELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: G-20 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Niyazi KURNAZ, Ali ÖZBEK, Işık ALTUNAL 347-360


25. ALGISAL MARKA DEĞERLERİNİN BİREYSEL FARKLILIKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ: TÜRKİYE, PASİNLER ÖRNEĞİ
Murat KURNUÇ, Ferhat BOZTOPRAK, Ali ADA 361-377


26. SEÇİLMİŞ GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE İNSANİ KALKINMA VE SİGORTA İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Mahmut ZORTUK, H. Feyyaz EBEOĞLUGİL 378-395


27. AFRO-AVRASYA BÖLGESİNDE GELİR DAĞILIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Z.Zafer KANBEROĞLU-Ahmet OĞUZ 396-403


28. TÜRK DÜNYASI ORTAK KURULUŞU OLARAK TÜRK AKADEMİSİ ULUSLARARASI TEŞKİLATI (TWESCO), ROLÜ VE İŞ BİRLİKLERİ
Mustafa BIYIKLI 404-418


29. GİRİŞİMCİLİK TUTUMU ve FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLE ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ARACILIK ETKİSİ
Emre SEZİCİ, Mediha Mine ÇELİKKOL 419-436


30. TÜRKİYE'DE E-DEVLET UYGULAMALARININ KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ETKİNLİĞİ: ADALET BAKANLIĞI UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ ÖRNEĞİ
Feyzullah ÜNAL, İbrahim KİRAZ 437-450


31. PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİNİN İRDELENMESİ
Meltem Dil ŞAHİN, Esra YILDIRIM SÖYLEMEZ, Yasemin Deniz KOÇ 451-457


32. AFRO-AVRASYA HALKLARININ KAYNAŞMASI İÇIN, AFRO-AVRASYA ÜLKELERI ARASI SOSYO-KÜLTÜREL ENTEGRASYON SÜRECININ OLUŞTURULMASI
Mehmet Levent KOCAALAN 458-466


33. ORTAKLIĞA DAYALI İSLÂMÎ YAPILANDIRILMIŞ FINANSMAN ÜRÜNÜ: MUŞARAKA SUKUK
Mehmet Murat AKTAŞ 467-487


34. OTANTİK LİDERLİĞİN TOPLULUK HİSSİ ÜZERİNE ETKİSİ
Mürsel GÜLER, Dursun BOZ 488-500


35. TÜRKÇEDEKİ YABANCILAŞMANIN ÖNLENEBİLMESİNİ AMAÇLAYAN SOSYAL İÇERİKLİ AFİŞ TASARIMLARI
Resul AY 501-510


36. AFRO-AVRASYA ÜLKELERİNDE İSLAMİ MUHASEBE VE KÜLTÜREL PARADİGMASININ SPESİFİK ÖZELLİKLERİ
Rıdvan SEZGİN, Hasan ÖZYAŞAR 511-527


37. AZERBAYCANIN PETROL İMALATI ENDÜSTRİSİNDE TEKNOLOJİK GELİŞİM VE VERİMLİLİK
Nesimi AHMEDO 528-534


38. KOBİ’LERDEKİ İNOVASYONU ARTTIRMADA PAZAR YÖNLÜLÜK, GİRİŞİMCİ YÖNLÜLÜK VE İŞLETMELER ARASI İŞ BİRLİĞİNİN BÜTÜNSEL ETKİSİ
Ercan TAŞKIN, Hamit KAHRAMAN 535-555


39. AFRO-AVRASYA ÜLKELERİ İÇİN STRATEJİK BİR SEKTÖR: TURİZM
Uğur SAYLAN, Ahmet KOÇ 556-570


40. KURUMSAL YÖNETİMİN İŞLETMELERİN BETASI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST FİRMALARININ PANEL VERİ ANALİZİ
Seyfettin ÜNAL, Fatih AKBEY 571-580


41. GELİŞMEKTE OLAN VE GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ FİZİKSEL ALTIN TALEBİ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 2000-2010
Muhammet Yunus ŞİŞMAN 581-595


42. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ KABULÜNDE MİLLİ KÜLTÜRÜN ETKİSİ: AFRO-AVRASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yusuf GÜMÜŞ, Meryem USLU, Hasan ÖZYAŞAR 596-609

43. AVRUPA'DA ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN MEKANSAL EKONOMETRİK ANALİZİ
Mahmut ERDOGAN 610-622


44. KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ ANLAYIŞINDA DÖNÜŞÜM VE OMBUDSMANLIK KURUMU
Feyzullah ÜNAL, Selami ERDOĞAN 623-634

Son Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, Salı