51. Sayı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 51.SAYI

Derginin Künyesi için tıklayınız.

 

1.Uşak Arkeoloji Müzesi’ndeki Türk Dönemi Kitabeleri ve Mimari Plastikleri /

Inscription and Architectural Plastics in Turkish Period in Usak Archeological Museum

Türkan ACAR

2.Etik İklim Algısı ve Bireysel Sonuçlar Üzerine Etkileri /

The Perception of Ethical Climate and Its Effects on Individual Results

Salih YEŞİL - Yüksel MAVİ - Sümeyra CEYHAN

3.“1830 Osmanlı-Abd Ticaret Antlaşması” Öncesi Amerika’nın Diplomasi Girişimleri /

Diplomacy Initiatives of USA Before “1830 Ottoman-US Trade Agreement”

Selda KAYAPINAR

4.Turizmde Atlı Spor Kümelenmesi: Daday Örneği /

Riding As a Cluster in Tourism: Case of Daday

Aydoğan AYDOĞDU -  Canan TANRISEVER

5.Göreve Yeni Başlayan İngilizce Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar /

Beginning English Teachers and Their Problems

Emre GÜVENDİR

6.Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Sosyal Kabul Boyutu /

The Aspect of Social Acceptance of Renewable Energy Investments

Ferhat ARSLAN - Alper UZUN

7.Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü ve Türkiye’de Beşeri Kalkınmanın Görünümü Olarak İnsani Gelişim Endeksi/

The Role of Human Capital on Economic Development and the Human Development Index As the View of Human Development in Turkey

Zeki YILMAZ -Faik DANIŞOĞLU

8.Almanya’da 1850 Sonrası Endüstrileşme Sürecinde Bankaların Rolü /

The Role of Banks After 1850 Industrialızation Process in Germany

Ayda POLAT

Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2017, Cumartesi