Tez Aşaması Ek Süre Duyurusu

COVİD-19 Salgını Nedeni İle Tez Aşamasındaki Öğrencilerimizin Ek Süre Talebi Duyurusu

 

         10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında, 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz” hükmü uyarınca yaşanan Covid 19 salgını sebebi ile bir yarıyıl ek süre talep etmek için ekte verilen dilekçeyi doldurup, imzalayıp, tarayıp okunaklı şekilde taranmış dilekçenizi "lee1@dpu.edu.tr" adresine mail ekinde göndermeniz halinde talebiniz işleme alınacaktır.

Ek süre talebi dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

1. Dilekçeler sadece "lee1@dpu.edu.tr" mail adresine gönderilecektir. İmzasız, okunmayan dilekçeler işleme alınmayacak olup ilgili mail adresi dışında gönderilen mailler de kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

2. Ek süre talebinde bulunacak öğrencilerde 2020-2021 Güz yarıyılı için kayıtlı olup olmadığına bakılmasızın işlem yapılacaktır.

3. Tez Aşaması ek süresinde ve son döneminde bulunan; 2020-2021 Güz yarıyılında ek süre talebinde bulunan öğrenciler, 2020-2021 Bahar yarıyılında ders kaydı yaptırmak koşulu ile ilgili yarıyıl için tez savunması başvurusunda bulunabilirler.

4. 2020-2021 Güz yarıyılındaki ek süre talebi başvuruları en geç 19 Ocak 2021 tarihine kadar alınacaktır. Bu tarih bitiminde herhangi bir başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı açıklamaları doğrultusunda süreçlerde ve takvimde değişiklik yapılabilir. Bu nedenle öğrencilerimizin Enstitümüz web sayfasında yer alan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

6. Başvuru değerlendirme sonuçları Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

15 Kasım 2020, Pazar / 4096 defa okundu.