Tez Aşaması Ek Süre Duyurusu

COVİD-19 Salgını Nedeni İle Tez Aşamasındaki Öğrencilerimizin Ek Süre Talebi Duyurusu

 

         10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında, 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz” hükmü uyarınca yaşanan Covid 19 salgını sebebi ile bir yarıyıl ek süre talep etmek için ekte verilen dilekçeyi doldurup, imzalayıp, tarayıp okunaklı şekilde taranmış dilekçenizi "lee1@dpu.edu.tr" adresine mail ekinde göndermeniz halinde talebiniz işleme alınacaktır.

Ek süre talebi dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

1. Dilekçeler sadece "lee1@dpu.edu.tr" mail adresine gönderilecektir. İmzasız, okunmayan dilekçeler işleme alınmayacak olup ilgili mail adresi dışında gönderilen mailler de kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

2. Ek süre talebinde bulunacak öğrencilerde 2019-2020 Bahar yarıyılı için kayıtlı olup olmadığına bakılmasızın işlem yapılacaktır.

3. Tez Aşaması ek süresinde ve son döneminde bulunan; 2019-2020 Bahar yarıyılı için ek süre talebinde bulunan öğrenciler, 2020-2021 güz yarıyılında kayıt yaptırmak koşulu ile ilgili yarıyıl için tez savunması başvurusunda bulunabilirler.

4. 2019-2020 Bahar yarıyılı için ek süre talebi dilekçeleri en geç Üniversitemiz Akademik Takvime göre belirlenecek 2020-2021 Güz yarıyılı başlangıcına kadar verilebilir.

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı açıklamaları doğrultusunda süreçlerde ve takvimde değişiklik yapılabilir. Bu nedenle öğrencilerimizin Enstitümüz web sayfasında yer alan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

13 Ağustos 2020, Perşembe / 2465 defa okundu.