Mazeretli Kayıt ve Ekle-sil Duyurusu

MAZERETLİ DERS KAYDI DUYURUSU

Üniversitemiz Akademik Takvimine göre ders kayıtları 12 Eylül 2018 23:59'da sona ermiş olup bu süre içerisinde ders kaydını yapamayan öğrencilerimizden geçerli mazereti olan ve bunu belgelendirebilen öğrencilerimizin 17-18 Eylül 2018 tarihlerinde mazeretini gösterir dilekçe ve varsa ekleriyle birlikte Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerden mazereti Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrenciler için ders kayıt sistemi açılacak olup bu öğrenciler 20-21 Eylül 2018 tarihinde Öğrenci Bilgi Sistemine obs.dpu.edu.tr adresinden giriş yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

Ayrıca Enstitümüzce yapılan idari işlemlerin devam ediyor olması (Muafiyet, İntibak, 7143 sayılı Af Başvurusu, Yatay Geçiş) nedeniyle kaydını gerçekleştiremeyen öğrenciler kayıtlarını 20-21 Eylül 2018 tarihinde Öğrenci Bilgi Sistemine obs.dpu.edu.tr adresinden giriş yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

MAZERETLİ DERS KAYDI TAKVİMİ

Mazeretli Kayıt Başvuru Tarihi: 17-18 Eylül 2018 

Mazeretli Ders Kayıt Tarihi (Mazereti birim yönetim kurulunca kabul edilenler): 20-21 Eylül 2018
 
Not: 21 Eylül 2018 tarihinden sonra herhangi bir ders kayıt işlemi yapılamamaktadır.

 

EKLE-SİL DUYURUSU

Ekle/Sil Tarihleri: 13-14-17 Eylül 2018

Ekle/Sil işlemleri danışmanlar yetkisiyle yapılmakta olup öğrencilerimizin danışmanları ile irtibat kurmaları gerekmektedir. Danışmanı henüz atanmamış öğrencilerimizin danışmanı Yönetmeliğimiz gereği Ana Bilim / Ana Sanat Dalı Başkanlarıdır.

Ayrıca Kayıt döneminde ders kayıtları esnasında Tez Yönetimi / Dönem Projesi / Uzmanlık Alan Dersi / Yeterlik / Tez Önerisi gibi danışmanlarının yürüttüğü dersi almaları gerektiği halde farklı öğretim üyelerinden seçen öğrencilerin dönem sonunda not girişinde, tez savunması veya dönem projesi tesliminde herhangi bir sorun yaşamamaları adına danışmanları ile irtibat kurup Ekle / Sil tarilerinin sonuna kadar (17 Eylül 2018 mesai bitimi) ders kayıtlarını düzelttirmeleri gerekmektedir.

24 Eylül 2018, Pazartesi / 946 defa okundu.