Özel Öğrenci Başvuruları

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI HAKKINDA

( 10 - 31 Temmuz 2019)

2019-2020 Güz yarıyılı için Özel Öğrenci Başvuruları en son 31 Temmuz 2019 tarihine kadar duyurumuzda yer alan dilekçe ve ekleri ile ABD / ASD Başkanlıklarına yapılacaktır.

Başvurular, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilecektir.

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler

1-Dilekçe (İndirmek İçin Tıklayınız.)

2-Mezun Belgesi veya Öğrenci Belgesi

3-Onaylı Transkript

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ

Özel Öğrenci kabulü ve değerlendirilmesi

Özel öğrenci Kabulü

MADDE 10 - (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgilerini arttırmak isteyenler ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsüne kabul edilenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar (öğrenci kimlik kartı verilmez, askerlik işlemleri yürütülmez).

(2) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve kabul edildikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır.

(3) İlgili yarıyılda kayıtlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(4) Özel öğrencinin ders kayıt dönemi sonunda almış olduğu dersin açılmaması durumunda, akademik takvimde belirtilen ekle-sil süresinin bitimini izleyen 2 iş günü içerisinde EABDB/EASDB’lığının uygunluk görüşüne istinaden Enstitü Müdürlüğü’ne yazılı olarak ders değişikliği talebinde bulunabilir.

(5) Özel öğrencilere herhangi bir diploma veya unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge ve özel öğrenci olduklarına dair bir belge verilebilir.

(6) Bir programda özel öğrencilik süresi en fazla iki yarıyıldır.

(7) Özel öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde Enstitü Müdürlükleri yetkilidir.

(8) Özel öğrenciler daha sonra herhangi bir lisansüstü programına kayıt oldukları takdirde; özel öğrenci iken almış ve başarılı olmuş oldukları derslerin ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile lisansüstü eğitiminde verilen derslerin en fazla %50’si kadarını saydırabilirler.

(9) Özel öğrenciler, dönemlik öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(10) Araştırma Görevlileri özel öğrenci olamazlar.

(11) Özel öğrenci başvuruları, normal öğrenci alımlarının yapıldığı başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır. Süresi dışında başvurular kabul edilemez.

(12) Enstitü bünyesine birden çok programa özel öğrenci başvurusu yapılamaz.

(13) Özel öğrencilerin alabileceği derslerin belirlenmesinde Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir. Özel Öğrenci

Başvurularının Değerlendirmesi

MADDE 11 - (1) Özel öğrencilerin alım değerlendirmesi herhangi bir not düzeyi aranmaksızın yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için yüksek lisans transkript notu esas alınarak hesaplanır ve başarı sıralaması 4’lük not sistemine dönüştürülerek yapılır.

(2) Bu esaslarda belirtilmemiş olan hususlarda Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

10 Temmuz 2019, Çarşamba / 1773 defa okundu.