2019-2020 Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Alım Sonuçları

2019-2020 Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Öğrenci Alım Sonuçları

1-AÇIKLAMALAR

a-Kazanan adaylar ilanımızda belirtilen tarihlerde ilanda yer alan belgelerle Enstitümüze şahsen müracat edeceklerdir.

b-Online Başvuru esnasında E-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmiş olup bu adaylardan kesin kayıt hakkı kazanan olması halinde mutlaka onaylı diploma ve transript suretlerini Enstitiümüze getirmeleri gerekir.

c-Askerlik Durum Belgesi mutlaka Askerlik Şubelerinden alınmalı ve güncel tarihli  olmalıdır. Askerlik belgesi güncel olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

d-Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar kendilerine dosya teslimi ve kayıt sonrasında öğrenci işleri birimi tarafından  verilecek öğrenci numarasına tanımlanmış olan 1500 TL tutarındaki harcı en geç Üniversitemiz Akademik Takviminde yer alan kayıt yenileme tarihlerinin sonuna kadar yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları geçersiz sayılacaktır.

2-KESİN KAYIT TARİHLERİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;

Asil adayların kayıtları : 29-30 Temmuz 2019

Yedek adayların kayıtları : 31 Temmuz 2019 (Sadece Yabancı Uyruklu Adaylarda Yedek Aday Bulunmaktadır.)

3-KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

AŞAĞIDA İSTENİLEN BELGELER PLASTİK TELLİ DOSYA İÇERSİNDE SIRALI OLARAK HAZIRLANARAK ENSTİTÜMÜZE TESLİM EDİLECEKTİR.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  1. Başvuru belgesi,
  2. 3 (üç) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.
  3. Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,**
  4. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı yanında bulunmak koşuluyla noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,**
  5. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
  6. Erkek adaylar için lisansüstü öğrenim yapmasında askerlikçe bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli bir adet durum belgesi,
  7. İkametgâh beyanı (E-Devlet üzerinden alınabilir),
  8. Yabancı Uyruklu Adaylar için Okul Tanınma Belgesi veya Denklik Belgesi.
  9. Yabancı Uyruklu Adaylar için varsa TÖMER Belgesi. TÖMER Belgesi bulunmayan adaylar için Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerince işlem yapılacaktır.

 

**Aday Kesin kayıt hakkı kazansa dahi onaysız hiçbir belge Enstitümüzce kesinlikle kabul edilmeyecek olup başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle başvuruda bulunacak tüm adayların daha sonraki süreçlerde herhangi bir sorun yaşamamaları adına bu belgeleri eksiksiz bir şekilde temin etmeleri kayda gelmeleri gerekmektedir. 

4-SONUÇLAR

Tezsiz Yüksek Lisans Programları sonuçları için tıklayınız.

28 Temmuz 2019, Pazar / 2780 defa okundu.