Yedek Adayların Sonuçları

2019-2020 Güz Yarıyılı Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Sonuçları

1-AÇIKLAMALAR

a-Kazanan adaylar ilanımızda belirtilen tarihlerde ilanda yer alan belgelerle Enstitümüze şahsen müracat edeceklerdir.

b-Online Başvuru esnasında E-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmiş olup bu adaylardan kesin kayıt hakkı kazanan olması halinde mutlaka onaylı diploma ve transript suretlerini Enstitiümüze getirmeleri gerekir.

c-Askerlik Durum Belgesi mutlaka Askerlik Şubelerinden alınmalı ve güncel tarihli  olmalıdır. Askerlik belgesi güncel olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2-YEDEKTEN KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ

Yedek adayların kayıtları : 29 Temmuz 2019

(Mesai Bitimine Kadar Şahsen veya Noter Vekaleti Aracılığıyla Enstitü Müdürlüğünde Kayıt)

3-KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

AŞAĞIDA İSTENİLEN BELGELER PLASTİK TELLİ DOSYA İÇERSİNDE SIRALI OLARAK HAZIRLANARAK ENSTİTÜMÜZE TESLİM EDİLECEKTİR.

Yüksek Lisans Programları

  1. Başvuru belgesi,
  2. 3 (üç) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.
  3. ALES sınavı sonuç belgesi, (ALES sonuçları 5 yıl geçerlidir.)
  4. Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,**
  5. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı yanında bulunmak koşuluyla noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,**
  6. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
  7. Erkek adaylar için lisansüstü öğrenim yapmasında askerlikçe bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli bir adet durum belgesi,
  8. İkametgâh beyanı (E-Devlet üzerinden alınabilir),
  9. Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yaptıracak adaylar için Öğrenci Harcı makbuzu. (Yatırılacak harç miktarı Enstitümüz web sayfasında duyurulacaktır.)
  10. Yabancı Uyruklu Adaylar için Okul Tanınma Belgesi veya Denklik Belgesi.

 

**Aday Kesin kayıt hakkı kazansa dahi onaysız hiçbir belge Enstitümüzce kesinlikle kabul edilmeyecek olup başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle başvuruda bulunacak tüm adayların daha sonraki süreçlerde herhangi bir sorun yaşamamaları adına bu belgeleri eksiksiz bir şekilde temin etmeleri kayda gelmeleri gerekmektedir. 

4-SONUÇLAR

Yedekten kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.

05 Ağustos 2019, Pazartesi / 804 defa okundu.