Danışman Tercihleri ve Danışman Atamaları

DANIŞMAN TERCİHLERİNİN ALINMASI

Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı olup daha önceden danışman atanmamış öğrencilerimize Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereği danışman ataması yapılacak olup bu öğrencilerimizin danışman tercihlerini Ana Bilim / Ana Sanat Dalı Başkanlıklarına en geç 27 Ağustos 2019 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Danışman Tercih Formu için tıklayınız.

 

KDPÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Danışmanlar 

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan her öğrenci için, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır. 

05 Ağustos 2019, Pazartesi / 1498 defa okundu.