Tez Teslim İşlemleri

SAVUNMA SONRASI TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

(MEZUNİYET)

Tez Jürisinden başarılı olarak geçen öğrenciler savunmadan sonra tezlerini intihal açısından tez danışmanlarına, şekil bakımından da Ana Bilim Dalı / Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevli akademik personele inceletmek zorundadırlar!

İncelenmeyen tezlerin ciltleme işlemleri yapılamaz ve tezler mezuniyet için teslim edilemez.

Ciltli Basımı Yapılması Gereken Tez Sayısı

-Yüksek Lisans Tezleri 5 (beş) adet çoğaltılacaktır.

  • 1 tane Ansiklopedik ciltli (Enstitü)
  • 4 tane karton ciltli (Jüri ve Öğrenci)

-Doktora Tezleri 7 (Yedi) adet çoğaltılacaktır.

  • 1 tane Ansiklopedik ciltli (Enstitü)
  • 6 tane karton ciltli (Jüri ve Öğrenci)

(Tezler, içerisinde imzalar tamamen tamamlandıktan sonra dağıtılacaktır.)

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar ve Yapılması Gereken İşlemler

-1 (bir) adet Kabul ve Onay sayfası (tez yazım kılavuzunun ekler bölümünde bulunmaktadır.) 

-1 (bir) adet Tez Kabul Formu ve Mezuniyet Formu (indirmek için tıklayınız.)

(Ekinde intihal benzerlik oranını gösteren çıktı mutlaka eklenmelidir.)

-1 (bir) adet Ulusal Tez Veri Giriş Formu (http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden temin edilecektir.) 

Yukarıdaki evraklar eksiksiz olacak şekilde tamamlanarak basılmış olan tezin son hali aşağıdaki format uyarınca hazırlanarak "sbetez@dpu.edu.tr" mail adresine açıklamalar doğrultusunda tezi Enstitümüz ilgili birimine teslim ederken gönderilecektir. E-mail ulaşmadan Enstitü tarafından tez teslim alınmayacaktır. 

E-Mail de;

1.      Konu: Öğrenci Adı Soyadı, Öğrenci Numarası, Kayıtlı Olduğu Program

Örnek:

Konu: Aaaaa AAAAA, 201991130000, Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

2.      İçerik:

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ibaresi

Yüksek lisans tezleri için; Yüksek Lisans Tezi ibaresi. Doktora tezleri için Doktora Tezi ibaresi

Tezin Adı: (Tez Başlığı Yazılacaktır.)

Yazar Adı: (Öğrenci Adı Soyadı yazılacaktır.)

Referans No: (Tez Veri Giriş Formundaki Referans Numarası yazılacaktır.)

Örnek:

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yüksek Lisans Tezi

Tezin Adı: Aaaaaaaaaaaa

Yazar Adı: Aaaaaaa AAAAAAA

Referans No: 123456789

3.      Mail Eki: Aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda hazırlanan ekler maile eklenecektir.

referans no_ozet_eng

Bu dosya ingilizce özet (abstract) dosyasıdır.Bu dosyanın adı, yukarıda gösterildiği gibi konulmalıdır. Örneğin, tez referans no 123456 olan bir tez için"123456_ozet_eng" şeklinde yazılmalıdır.Burada dikkat edilmesi gereken, dosya isimleri verilirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmaz ve boşluk yerine alt çizgi ( _ ) kullanılır. Sayfanın en üstünde ortalanmış bir şekilde tezin ingilizce adı yazılır. Bunun altına, ortalanmış şekilde yazarın adı ve soyadı yazılır. Daha sonra ABSTRACT başlığı konulur ve ingilizce özet metni yazılır. Bu sayfada sayfa numarası olmaz.

Örnek PDF Dosyası (referans no_ozet_eng)

referans no _ozet_tr

Bu dosya Türkçe özet dosyasıdır. Bu dosyanın adı, yukarıda gösterildiği gibi konulmalıdır. Örneğin tez referans no 123456 olan bir tez için "123456_ozet_tr" şeklinde yazılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken, dosya isimleri verilirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmaz ve boşluk yerine alt çizgi ( _ ) kullanılır. Sayfanın en üstünde ortalanmış bir şekilde tezin Türkçe adı yazılır. Bunun altına, ortalanmış şekilde yazarın adı ve soyadı yazılır. Daha sonra ÖZET başlığı konulur ve Türkçe özet metni yazılır.Bu sayfada sayfa numarası olmaz.

Örnek PDF Dosyası (referans no_ozet_tr)

referans no _tez

Bu dosya tez metninin tamamını (Dış kapaktan, dizin sayfasına kadar) içeren dosyadır. Hazırlanan pdf dosyası, tezin asıl nüshası ile aynı olmalıdır. Bu dosyanın adı, yukarıda gösterildiği gibi konulmalıdır. Örneğin tez referans no 123456 olan bir tez için "123456_tez" şeklinde yazılmalıdır.Burada dikkat edilmesi gereken, dosya isimleri verirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmaz ve Boşluk yerine alt çizgi( _ ) kullanılır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için ilgili bağlantılar (www.yok.gov.tr/tez/pdf-hazirlama.htm) adresinde bulunmaktadır.

Örnek tez dosyası

Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandığı takdirde öğrencinin mezuniyet işlemi başlatılır.

(İLİŞİK KESME İŞLEMİ DİPLOMA TESLİMİNDE YAPILACAKTIR.)

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, Pazartesi