Tez Savunması Başvurusu ve Tez-Proje Teslim İşlemleri

TEZ SAVUNMASI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Tezini tamamlayıp tez savunması için gün almak isteyen öğrencilerimizin;

1-Öğrencilerimizin bitmiş tezini intihal değerlendirmesi için kayıtlı oldukları Ana Bilim / Ana Sanat Dallarına göre ilgili intihal sorumlularına tezini e-mail üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

TEZ / DÖNEM PROJELERİNİN BENZERLİK ORANI (İNTİHAL) ve ŞEKİL ŞARTLARI BAKIMINDAN KONTROL / İNCELEME YETKİLİLERİ

Arş. Grv. Ayşegül YILDIZ

(aysegul.yildiz@dpu.edu.tr)

Arş. Grv. Ulvi SANDALCI

(ulvi.sandalci@dpu.edu.tr)

Arkeoloji

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Birleşik Sanatlar

Grafik

Maliye

Resim

Seramik ve Cam

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı 

Bankacılık ve Finans

Beden Eğitimi ve Spor

Ekonometri

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Finansman 

 

 

2-Öğrencilerimizin tez savunma başvurusunda bulunabilmesi için çıkan intihal oranının Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmiş oran olan %20'yi geçmiyor olması gerekmektedir.

3-%20 ve altında bir intihal oranı olması durumunda kayıtlı oldukları programdan sorumlu olan araştırma görevlilerimiz Arş.Grv.Ulvi SANDALCI veya Arş.Grv. Ayşegül YILDIZ'dan intihal raporu sonucu alınacakır.

4-Ardından aşağıda yer alan belgelerle Enstitümüze gelerek tez savunma işlemleri başlatılabilecektir.

-İntihal Raporu Sonucu (Arş.Grv.Ulvi SANDALCI veya Arş.Grv.Ayşegül YILDIZ'dan alınacaktır.),

-İntihal Raporu Sonuç Değerlendirme Formu (İndirmek için tıklayınız.),

-Tez Savunmasına Giriş Dİlekçesi (DR indirmek için tıklayınız , YL indirmek için tıklayınız.),

-Transkript (Türkçe ve İngilizce olarak Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.).

*Tüm bu aşamalarda yer alan formların imza eksiği olmayacak şekilde Enstitümüze teslim edilmesi gerekmekte olup tez savunmaları Enstitümüz tarafından juri üyelerine yazının tebliğ (teslim) tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde yapılmalıdır.

SAVUNMA SONRASI TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

Tez Jürisinden başarılı olarak geçen öğrenciler savunmadan sonra tezlerini enstitü Araştırma Görevlilerine hem intihal hem de şekil bakımından inceletmek zorundadırlar!

İncelenmeyen tezlerin ciltleme işlemleri yapılamaz ve tezler mezuniyet için teslim edilemez!

  1. Yüksek Lisans Tezleri 6 (altı) adet çoğaltılacaktır.
    • 2 tane Ansiklopedik ciltli
    • 4 tane karton ciltli

     Doktora Tezleri 8 (Sekiz) adet çoğaltılacaktır.

     2.  Teslim edilmesi gereken evraklar

1 (bir) adet tezler basılmadan önce yeniden alınan yeni tarihli İntihal Raporu Sonuç Değerlendirme formu

1 (bir) adet Kabul ve onay sayfası (tez yazım kılavuzunun ekler bölümünde bulunmaktadır.) 

1 (bir) adet Tez kabul formu ve Mezuniyet Formu (indirmek için tıklayınız.)

2 (iki) adet Tez veri giriş formu (http://tez2.yok.gov.tr/)   NOT: Üyelik işlemi yapıldıktan sonra, tez veri giriş formunun ilgili bölümleri online doldurulup referans numarası görüntülendikten sonra 2 adet çıktısı alınacaktır.

1 (bir) adet İlişik Kesilme formu (indirmek için tıklayınız.)

     3.   2 adet CD hazırlanacaktır (Bu iki cd'de birbirinin aynısı olacaktır.). Bu CD'lerin her birinin içinde üç adet pdf dosyası olacaktır. Ulusal Tez Merkezi tarafından verilen referans no (Örnek: 123456) aşağıdaki gibi dosya isimlerine yazılacaktır.

referans no_ozet_eng

Bu dosya ingilizce özet (abstract) dosyasıdır.Bu dosyanın adı, yukarıda gösterildiği gibi konulmalıdır. Örneğin, tez referans no 123456 olan bir tez için"123456_ozet_eng" şeklinde yazılmalıdır.Burada dikkat edilmesi gereken, dosya isimleri verilirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmaz ve boşluk yerine alt çizgi ( _ ) kullanılır. Sayfanın en üstünde ortalanmış bir şekilde tezin ingilizce adı yazılır. Bunun altına, ortalanmış şekilde yazarın adı ve soyadı yazılır. Daha sonra ABSTRACT başlığı konulur ve ingilizce özet metni yazılır. Bu sayfada sayfa numarası olmaz.

Örnek PDF Dosyası (referans no_ozet_eng)

referans no _ozet_tr

Bu dosya Türkçe özet dosyasıdır. Bu dosyanın adı, yukarıda gösterildiği gibi konulmalıdır. Örneğin tez referans no 123456 olan bir tez için "123456_ozet_tr" şeklinde yazılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken, dosya isimleri verilirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmaz ve boşluk yerine alt çizgi ( _ ) kullanılır. Sayfanın en üstünde ortalanmış bir şekilde tezin Türkçe adı yazılır. Bunun altına, ortalanmış şekilde yazarın adı ve soyadı yazılır. Daha sonra ÖZET başlığı konulur ve Türkçe özet metni yazılır.Bu sayfada sayfa numarası olmaz.

Örnek PDF Dosyası (referans no_ozet_tr)

referans no _tez

Bu dosya tez metninin tamamını (Dış kapaktan, dizin sayfasına kadar) içeren dosyadır. Hazırlanan pdf dosyası, tezin asıl nüshası ile aynı olmalıdır. Bu dosyanın adı, yukarıda gösterildiği gibi konulmalıdır. Örneğin tez referans no 123456 olan bir tez için "123456_tez" şeklinde yazılmalıdır.Burada dikkat edilmesi gereken, dosya isimleri verirken Türkçe karakter ve büyük harf kullanılmaz ve Boşluk yerine alt çizgi( _ ) kullanılır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için ilgili bağlantılar (www.yok.gov.tr/tez/pdf-hazirlama.htm) adresinde bulunmaktadır.

Örnek tez dosyası

CD'lerin üzerine aşağıdaki bilgileri içeren etiketler yapıştırılmalıdır.

1.      T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ibaresi

2.      Yüksek lisans tezleri için; Yüksek Lisans Tezi ibaresi. Doktora tezleri için Doktora Tezi ibaresi

3.      Tezin adı

4.      Yazar adı

5.      Referans no

 

 

CD'ler mutlaka darbeye dayanıklı plastik CD kutusuna konularak teslim edilmelidir.

ÖNEMLİ: TEZ BAŞLIĞI TUTANAK, KABUL ONAY SAYFASI, BASILAN TEZLER, ULUSAL TEZ MERKEZİ EVRAKLARINDA VE DİĞER TÜM EVRAKLARDA MUTLAKA AYNI OLMALIDIR AKSİ TAKDİRDE MEZUNİYET İŞLEMİ BAŞLATILAMAZ VE BU KONUDAKİ TÜM SORUMLULUK ÖĞRENCİ VE DANIŞMANINA AİTTİR.

 

DÖNEM PROJESİ TESLİM İŞLEMLERİ

Dönem Projesini tamamlayıp teslim etmek isteyen öğrencilerimizin;

1-Öğrencilerimizin bitmiş dönem projesinin intihal değerlendirmesi için Arş.Grv.Ulvi SANDALCI'ya dönem projesini e-mail üzerinden göndermeleri ve çıkan intihal oranının Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmiş oran olan %20'yi geçmiyor olması gerekmektedir. (ulvi.sandalci@dpu.edu.tr)

2-%20 ve altında bir intihal oranı olması durumunda araştırma görevlimiz Arş.Grv.Ulvi SANDALCI'dan intihal raporu sonucu alınacakır. Aynı zamanda da dönem projesinin basılabileceğine dair şekil bakımından dönem projelerini incelettirek mezuniyet formunu da imzalattırmaları gerekmektedir.

3-Ardından aşağıda yer alan belgelerle Enstitümüze gelerek dönem projesi teslim işlemleri başlatılabilecektir.

-Basılı 3 nüsha ciltli dönem projesi,

-İntihal Raporu Sonucu (Arş.Grv.Ulvi SANDALCI'dan alınacaktır.),

-İntihal Raporu Sonuç Değerlendirme Formu (İndirmek için tıklayınız.),

-Tezsiz Yüksek Lisans Proje Kabul ve Mezuniyet Formu (İndirmek için tıklayınız.),

-Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Formu (indirmek için tıklayınız.)

-Transkript (Türkçe ve İngilizce olarak Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.).

-İlişik Kesme Formu (indirmek için tıklayınız.)

-2 adet CD.

CD'lerin üzerine aşağıdaki bilgileri içeren etiketler yapıştırılmalıdır.

1.      T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ibaresi

2.      Tezsiz Yüksek lisans tezleri için; Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi ibaresi.

3.      Dönem Projesinin adı

4.      Yazar adı

CD'ler mutlaka darbeye dayanıklı plastik CD kutusuna konularak teslim edilmelidir.

 

 TEZ KAPAKLARI

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, Perşembe