Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

 

 

 

 

 

 

 

TBMM'NİN 100. YILI ANISINA KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen "TBMM'nin Açılışının 100. Yılı Anısına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu", 14 Mayıs 2020 Perşembe günü, saat:10.00 itibariyle Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kâzım UYSAL ve Enstitü Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Şahmurat ARIK'ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Sempozyum programında 16 farklı anabilim/anasanat dalından 100 lisansüstü öğrenci yer almaktadır.  Üç gün sürecek sempozyum, 22 farklı oturumla tamamlanacaktır.

Sempozyum programında yer alan oturumlara alışılagelen adlandırmaların aksine, Milli Mücadele ve TBMM’nin açılış süreciyle ilgili isimler verildiği dikkat çekmektedir. Söz konusu oturum isimleri; “İstanbul Oturumu, Meclis-I Mebusan Oturumu, Misak-ı Milli Oturumu, Anadolu Oturumu, Mustafa Kemal Paşa Oturumu, Erzurum Kongresi Oturumu, Sivas Kongresi Oturumu, Ankara Oturumu, Kuva-yı Milliye Oturumu, Temsil Heyeti Oturumu, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Oturumu, 23 Nisan 1920 Oturumu, TBMM Oturumu, Kurucu Meclis Oturumu, Milli İrade Oturumu, Sinop Milletvekili Şerif Bey Oturumu, Sakarya Meydan Savaşı Oturumu, Büyük Taarruz Oturumu, Dumlupınar Oturumu, Zafer Oturumu, Bayrak Oturumu ve İstiklal Oturumu”dur.

Sempozyumun birinci ve ikinci gününde lisansüstü öğrencilerin sunduğu bildiriler; gerek akademisyenler ve katılımcılar; gerekse çok sayıda öğrenci tarafından telekonferans yöntemiyle takip edilmiştir. Pandemi sürecine rağmen oturumlara gösterilen büyük ilgi, akademik camiada bilimsel faaliyetlere olan duyarlılığın artarak devam ettiğini göstermiştir.

Sempozyum, 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat:18.00'de kapanış oturumuyla sona erecektir. Kapanışta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kâzım UYSAL ile Sayın Prof. Dr. Levent MERCİN, Sayın Prof. Dr. Adnan ERSOY ve Sayın Prof. Dr. Özgür ÖNDER sempozyum hakkında değerlendirmelerde bulunacaktır.

Sempozyum programının tüm süreçlerine destem veren yöneticilerimiz, programa emeği geçen öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, Cumartesi